Nieuwe Lange Afstands Wandelpaden in Noord- Holland

../wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep
(met medewerking van de TeVoet leden Vladimir Mars en Martien Veth)

Dit artikel verscheen in het "Lopend Vuur" van juni 2007. Lopend Vuur is het verenigingsblad van de vereniging TeVoet.

Tot voor enkele jaren waren er maar een paar lange afstandspaden in Noord- Holland. Aan de westkant van de provincie liepen het Duin- en Polderpad (Haarlem- Den Oever/Den Helder) en het Visserpad (Haarlem- Hoek van Holland). Enkele jaren geleden zijn deze paden door het Nivon samengevoegd tot het Hollands Kustpad (LAW 5-2 en LAW 5-3). Daarnaast liep er van Huizen via Amsterdam naar Enkhuizen het Zuiderzeepad (LAW 8). In de “binnenlanden” van de provincie liep (m.u.v. het Trekvogelpad) geen enkel lang afstandspad, terwijl er toch gebieden in het midden zijn (bijvoorbeeld rondom De Rijp/Graft), die mooie wandelpaden bevatten. Maar ook de mogelijkheden om te wandelen in de kop van Noord- Holland en West- Friesland blijken groter te zijn dan men altijd gedacht had.

In het begin van de jaren ’90 werd het idee van een Noord- Hollandpad geopperd in een brainstorming van Landschap Noord- Holland, uitgeverij Open Kaart, Lopende Zaken en Nemo. De gedeputeerde Hans Schipper, ook een wandelaar, heeft zich in de vorige Gedeputeerde Staten druk gemaakt om een Noord- Holland pad te creëren. Dat was in het kader van de Agenda Recreatie &Toerisme 2004- 2007. De uitvoering werd door de provincie overgelaten aan Recreatie Noord- Holland NV, de koepel van alle recreatieschappen, in nauwe samenwerking met Landschap Noord- Holland. Deze organisatie heeft de technische realisatie uitbesteed aan Bureau Lopende Zaken.

Het Noord- Holland pad is momenteel als provinciale LAW alleen beschreven op het internet, de officiële beschrijving staat op het volgende webadres:

http://www.noord-holland.com/noordhollandpad/

Daarnaast is de route in het veld gemarkeerd, van noord (Den Oever) naar zuid (Huizen). De route is gemarkeerd met de nevenstaande sticker.

Waarom de markering niet ook voor de andere richting is gemaakt, was mij in eerste instantie onduidelijk. Als markeerders de route lopen om de markering aan te geven, dan zouden ze toch kunnen kijken hoe het er uitziet als je andersom loopt? En dan zouden ze toch meteen de stickers op de juiste plek kunnen plakken?

Maar achter de uitgevoerde werkwijze zit een filosofie. In het haalbaarheidsonderzoek van Lopende Zaken en Landschap Noord- Holland in 2005 werd geopperd: Leg niet alles muurvast op kaart, in gids of wegwijzer en zie de markering in één richting als voorlopig; pas als de route ‘gesetteld’ is en de gebreken/knelpunten zijn opgelost, leg hem dan wat vaster en markeer hem dan in twee richtingen met hier en daar bermpalen en wegwijzers om de boel uit elkaar te houden.

De grote foto is 63 Kb

Links: Het Kwakelpad, een fraai slingerend wandelpad door het open weidelandschap ten zuiden van Obdam naar de Wogmeerpolder, is ook een onderdeel van het nieuwe Noord- Hollandpad (etappe 3)

Foto: Fred Triep

Het Noord- Hollandpad is erg snel gerealiseerd. Het is nog niet een perfect lange afstand wandelpad, maar in de toekomst wordt de route dus verbeterd. Door deze onvolkomenheden zou hij nu niet in het landelijke netwerk van het Wandelplatform opgenomen kunnen worden.

In februari 2007 was de route gereed, de 200 km lange route is verdeeld in 9 etappes:

  • Den Oever- Kolhorn (28 km)
  • Kolhorn- Obdam (21 km)
  • Obdam- Driehuizen (19 km)
  • Driehuizen- Krommenie (22 km)
  • Krommenie- Halfweg (25 km)
  • Halfweg- Ouderkerk aan de Amstel (22 km)
  • Ouderkerk aan de Amstel- Abcoude (24 km)
  • Abcoude- ’s Graveland (21 km)
  • ’s Graveland- Huizen (14 km)

Momenteel wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het Noord- Hollandpad op Texel en in de kop van Noord- Holland: er komen in deze noordwest tak vier etappes bij, tussen de Cocksdorp en Nieuwesluis. Vooruitlopend op de a.s. provinciale ILG- regeling (investering Landelijk Gebied) kunnen er vergoedingen voor ‘recreatief medegebruik’ door wandelaars aan grondeigenaren of hun pachters betaald worden, waardoor er veel kilometers grasdijk en bollenveld beloopbaar worden. In februari 2008, als de hele route af is, komt er waarschijnlijk een papieren wandelgidsje.

De grote foto's zijn respectievelijk 103 Kb en 97 Kb

Links en Rechts: Impressies van het landschap langs het nieuwe Noord Hollandpad in de Wogmeer (etappe 3)

Foto's: Fred Triep

Over een aantal jaren komen er mogelijk nog meer nieuwe lange afstandspaden in de provincie. Het projectbureau van de “Stelling van Amsterdam” wil rond de stelling een fietsroute en een wandelroute uitzetten. In tegenstelling tot het Noord Hollandpad wil men voor de ontwikkeling van het lange afstand wandelpad een aantal jaren uittrekken. De voorlopige schetsen van het plan konden een delegatie van de routecommissie van het wandelplatform enthousiast maken. Waarschijnlijk zal de routecommissie het wandelplatform adviseren de route in het landelijke LAW op te nemen. Ook de padcoördinator van de Amsterdamse Ommegang was enthousiast. De voorgestelde route zou in de plaats kunnen komen van het oude streekpad, omdat het streekpad door de ontwikkeling rondom Amsterdam steeds minder goed te belopen valt.

Wat zou het voordeel van een lange afstand wandelpad langs de forten voor de wandelaar kunnen zijn? Dat is onder andere de realisatie van een aantal dure kunstwerken, zoals een voetgangers/fietsersbrug over de A4 bij de Geniedijk in de Haarlemmermeer en een fiets/voetgangersbrug over het Amsterdam- Rijnkanaal bij Nigtevecht. Maar er zullen waarschijnlijk nog erg veel stukjes asfalt in de route blijven zitten. Helaas is van de 135 km lange route slechts 35 km onverhard. De eerste versie van deze LAW zal waarschijnlijk omstreeks april 2009 klaar zijn.

Ook privé- initiatieven kunnen in de toekomst leiden tot een nieuw lange afstand wandelpad in deze provincie. Ons TeVoet lid Martien Veth heeft na de TeVoet actie van de regio NH rond de Slootwaardpolder in 2003 een route door West- Friesland bedacht, die, ingebed in de LAW-structuur, van west (Bergen aan Zee) naar oost (Enkhuizen) en v.v loopt. Voorlopig is deze route Westfries Dwars genoemd. In sommige notities van de provincie en de recreatieschappen wordt al gesproken over deze route. Als alles goed gaat realiseert de provincie volgend jaar een drietal bruggen zodat dan de route onverhard over een deel van de kades langs het Kanaal van Alkmaar naar Kolhorn kan worden gelopen. Daarnaast worden aan het kanaal in het kader van de PEHS (provinciale ecologische hoofdstructuur) diverse percelen heringericht om meer natuurlijke landschappen te creëren. Dat een groot deel van Westfries Dwars onverhard kan worden gelopen is in West-Friesland uniek omdat bijna elke vierkante meter voor agrarische toepassingen worden gebruikt.

In de toekomst zou deze route gecombineerd kunnen worden met het bestaande “Hannekemaaierspad” van de TeVoet werkgroep Groningen Drenthe, dat nu al van Bourtange naar Bakkeveen loopt. De werkgroep is van plan de route te verlengen van Bakkeveen naar Stavoren en Lemmer. In Noord- Holland werkten vroeger ook veel hannekemaaiers, ook wel poepen genoemd. Het landelijk bestuur van TeVoet ziet mogelijkheden om deze gecombineerde routes bij het wandelplatform in te dienen als LAW. Dit projectidee, voor een lang “Poepenpad” zou dan de eerste LAW kunnen worden, dat door leden van TeVoet wordt gerealiseerd.


Deze pagina is nieuw aangemaakt op maandag 25 juni 2007.

line.gif (1269 bytes)

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep