De ontwikkeling van een internationale wandelroute (LAW 14) in Noord Nederland (van Bergen aan Zee naar Papenberg in Duitsland)

../wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Westfries Dwars

De afgelopen jaren heeft TeVoetlid Martien Veth uit Nieuwe Niedorp een wandelroute ontwikkeld van Bergen aan Zee naar Enkhuizen, die Westfries Dwars genoemd wordt. De provincie Noord- Holland heeft een haalbaarheidsonderzoek door bureau Tauw laten doen naar deze route. Bureau Tauw heeft een rapport gepubliceerd over deze wandelroute en de conclusies waren positief.

Het provinciebestuur heeft toegezegd, dat de Provincie Noord- Holland moeite zal doen om deze route te realiseren.

In de video hiernaast van de officiele opening van de Martien Vethbrug op zondag 22 augustus 2010 in Nieuwe Niedorp doet gedeputeerde Jaap Bont hierover een toezegging.

Deze brug is nu een onderdeel van het Noordholland pad, maar zal straks ook onderdeel zijn van de wandelroute Westfries Dwars.

Westfries Dwars of Noord Nederland Dwars?

De vereniging TeVoet heeft de positieve conclusies van de Provincie Noord- Holland aangegrepen om een nieuwe LAW door Noord Nederland te bedenken. Een west- oostroute door Friesland, Drenthe en Groningen zou mogelijk kunnen zijn, omdat in dit deel van Nederland nog weinig lange afstandspaden lopen. Daarom zijn de regio´s Noord- Holland, Friesland en Groningen gaan overleggen, hoe een dergelijke route er uit zou kunnen zien.

Op donderdag 7 oktober  2010 hebben de vertegenwoordigers van deze drie regio's een globale route voor het traject door Friesland, Drenthe en Groningen getekend. De globale route is nu bekend voor het traject Bergen aan Zee tot Bellingwolde:

Bergen aan Zee - Enkhuizen -  Stavoren - Workum - Sneek - Akkrum -Nij Beets -Gorredijk - Haulerwijk -  Eelde - Glimmen
- Zuidlaren - Annen - Veendam - Oude Pekela/Nieuwe Pekela - Alteveer - Onstwedde - Wedde - Bellingwolde

Om de aansluiting op het openbaar vervoer te gemakkelijken, willen we deze route na Bellingwolde door Duitsland via de Eems wandelroute naar Papenberg laten lopen. In Papenberg kunnen wandelaars gemakkelijk met de trein vai Leer naar Groningen terugreizen.  Door aansluiting naar Leer kan deze route ook in het internationale wandelnetwerk opgenomen worden. Bij aansluiting naar Papenberg kunnen wandelaars ook via de trein terugreizen. Daarnaast kunnen ze over het routenetwerk van de WiehenGebirgeVerband naar Bremen doorlopen.

Globale route nieuwe wandelroute

Klik op de tekening om de grote kaart te kunnen zien

Links: De voorlopige globale route van de nieuwe wandelroute, zoals die op donderdag 7 oktober 2010 getekend is op het kantoor van het Wandelplatform/LAW in Amersfoort

Hoe gaan we verder?

De financiering van het project is redelijk geslaagd. De provincie Noord-,Holland heeft geld toegekend en ook de provincie Friesland is bereid deze LAW te willen financieren. In de herfst van 2014 zal de route geopend worden van Bergen aan Zee naar Sneek

Hoe gaat de route heten?

Er zijn al verschillende namen voor deze route genoemd, waaronder Hannekemaaierspad, Poepenpad of Hollandgängerpad. De vroegere hannekemaaiers of poepen trokken uit Duitsland door Noord Nederland naar het westen. Het thema van het pad zou de trek van deze werklieden kunnen zijn. Helaas kunnen we de naam van Hannekemaaierspad niet meer gebruiken.

Wie heeft er een mooie naam? Voorlopig is de naam Westfries Dwars (LAW 14)

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op zaterdag 15 februari 2014.

line.gif (1269 bytes)

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep