Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De ANWB/VVV recreatiekaart

De ANWB/VVV recreatiekaart is ontstaan uit de samenwerking van de beide eerder genoemde instanties. Waarbij ik aanneem dat de VVV's de regionale info hebben aangedragen en de ANWB het maken, bundelen, drukken en verspreiden voor hun rekening hebben genomen.

De kaart die voor mij ligt heeft een vreemde schaal in kaartenland, namelijk 1 : 40.000 (2,5 cm is 1 kilometer) in plaats van de gangbare 1 : 25.000, 50.000, 100.000 of 200.000 schalen. Dit zal wel de hand van de ANWB zijn, want met de overname van de 'Dwarsstap fietskaarten' door de ANWB is gelijk de 1 : 50.000 schaal verlaten voor een 1 : 60.000 schaal. Weliswaar staat er ogenschijnlijk dezelfde informatie op de kaart maar het is veel minder duidelijk te onderscheiden. Voor deze recreatiekaart is 1 : 40.000 echter nog te groot want het gehele blad Eems/Dollard is onhandig groot en er zijn voor de gehele provincie Groningen wel drie van die grote bladen nodig.

Op deze kaart zijn de dagrecreatieterreinen, zwembaden, wandelroutes en wildparken aangegeven. Maar ook golfbanen, vliegvelden, musea, kastelen, molens en kampeerterreinen zijn door middel van symbolen op de kaart aangegeven. Maar het Noaberpad/Grenslandpad, een lang afstands wandelpad (LAW no 10), staat niet op deze kaart uit 1995 vermeld, terwijl dit toch ook in Oudezijl / Nieuweschans begint. Verder zijn de fietspaden aangegeven, die parallel langs andere wegen of vrij door het land zijn gesitueerd, maar ook op welke wegen er geen auto's mogen rijden.

Door de gekozen uitvoeringswijze is de kaart vanwege het overzicht een aardige ondersteuning bij het plannen van een wandeltocht. Maar praktisch ontbreken er teveel gegevens om de kaart als wandelkaart te gebruiken. Verder had ik graag de gegevens van de buslijnen op een dergelijke grootschalige toeristenkaart teruggevonden. Dat die gegevens de kaart snel laten verouderen is waar, maar je weet dan wel waar je een buslijn kunt verwachten. De halte hoeft in een dergelijk gebied niet te worden aangegeven, daar de chauffeur's best genegen zijn om je tussen twee halte's uit de bus te laten of om je zwaaiend met een OV kaart in te laten stappen. Maar ook hiervoor geldt natuurlijk dat deze dienstverlening vermindert als de dienstregeling door de vele tussendoor stops in het gedrang komt.

De toeristische kaart biedt veel informatie voor weinig geld en vormt een mooi hulpmiddel bij het plannen van een vakantie in die regio, of je nu wandelt, fietst, je per openbaar vervoer of op een andere wijze voortbeweegt. Verder is de achterzijde van de kaart voorzien van een grote hoeveelheid toegevoegde informatie. waarbij het Groningerland verdeelt wordt over drie categorieën, te weten Kerken land als de ontginners van de streek, Borgen land als de eigenaren van de streek, Hoeven land als de bebouwers van het land en Molen land als de droogmakers van het land. Van al deze categorien zijn er een aantal voorbeelden kort op de achterzijde uitgewerkt. Verder zijn alle adressen en telefoonnummers van de VVV en ANWB kantoren achterop de kaart vermeld. Maar of je daar met de kaart in de hand nu net verlegen om zit kan ik mij bijna niet voorstellen. Daar de kaart via de reguliere kanalen ANWB / VVV verkrijgbaar is heb je naar mijn gevoel die adressen en telefoonnummers al wel bij de hand gehad. Maar ja met een via de ANWB aangeschaft mobieltje kun je onderweg toch nog wel wat extra's vragen.

Gegevens

ANWB/VVV recreatiekaart
Uitgeverij ANWB, 1995
ISBN 9018004324

Terug naar: Terug naar: