Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Natuurreisgids Het Amazonewoud & Latijns Amerika

Het Amazonewoud en Latijns Amerika verschijnt bij Elmar in de serie natuurreisgidsen. Dat dekt de lading die de auteur Arno Luft (AL) in deze gids verwerkt goed. AL is van huis uit een bioloog en werkt nu als reisleider veel in Zuid Amerika. Hij verwerkt die ervaring in zijn boek. Zoals van een bioloog verwacht mag worden is ruim 1/3 deel van de gids gewijd aan de dieren die in het regenwoud leven. Het is meer een vademecum dan een reisgids. Je zoekt tevergeefs naar route beschrijvingen, maar dat is vanwege de uitgestrektheid van dit continent niet zo verwonderlijk.

AL waarschuwt voor hoge verwachtingen bij een reis naar de groene jungle. Achter de groene sluier van het woud blijft veel verborgen, dat je weliswaar kunt horen, maar dat je niet kunt zien. Desondanks kun je toch veel zien. Dieren zijn bang voor indringers (rovers) en vertonen bij onraad vlucht- en/of schuilgedrag, maar hervatten hun eigen leef patroon later weer. Rustig afwachten is de juiste remedie. Er is een beschrijving van de plaagdieren, van de kleine muskieten en mieren tot schorpioenen en lastige rupsen. Voor bijna alle dieren geldt dat kijken en niets meenemen of aanraken, maar alles fotograferen de enige manier is om er later nog eens van te genieten.

Naast het regenwoud, is er aandacht voor de eerste reizigers, de planten en de bewoners. Maar ook de andere ecosystemen op het continent en de klimatologische omstandigheden waaronder die systemen gedijen worden beschreven. Het laatste deel bevat raadgevingen, aanwijzingen en korte beschrijvingen van de natuurgebieden in verschillende landen. Met een relatief geruststellende tekst over de mogelijke gevaren, maar vooral de raad om er met of zonder reisorganisatie, maar goed uitgerust toch eens te gaan kijken. Achter in het boek is een verklarende woorden- en  literatuurlijst opgenomen. De tekst zelf is doorspekt met Latijnse benamingen van de flora en fauna.

De doelgroep wordt gevormd door mensen die een reis naar Zuid-Amerika overwegen en zich goed voorbereiden. Je koopt voor bijna 19 een aardig naslagwerk. Met de kennis die je door het lezen van dit boek opbouwt kun je uit de grote hoeveelheid aantrekkelijke gebieden het juiste reisdoel selecteren.

Gegevens

Auteur : 
Arno Luft
Het Amazonewoud & Latijns Amerika
Elmar, 1996
ISBN :
90-389-0472-X
Prijs : 18,70

Terug naar: Terug naar: