Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Kruidenwandelingen door Vlaanderen

In deze wandelgids leiden de auteurs, Danielle Houbrechts en Marcel Verdickt, de wandelaar langs een 15 tal kruidenrijke trajecten. De gids verschijnt onder de vlag van Lannoo als een van de 30 'Dicht bij Huisgidsen'. De auteurs zijn tot het schrijven van dit boek gekomen na een aantal wandelingen gemaakt te hebben waarbij ze veel aandacht gaven aan alles wat groeit en bloeit langs de kant van de weg.

(Op dezelfde wijze is het boek 'Groene Dinsdagen' van Jan Flipse ontstaan, omdat Jan altijd op dinsdag door een mooie streek liep).

Van de wandelingen in deze gids, die Danielle en Marcel in deze gids beschrijven, lopen er 14 rond en is er één lijnwandeling van Tongerlo naar Averbode. De rondwandelingen worden gekenmerkt door veel zigzag bewegingen, je kunt bij de meeste wandelingen dan ook op eenvoudige wijze de wandeling verkorten als je bij een plantje te lang bent blijven zitten. Niet dat je zo'n plantje dan kunt zien groeien, maar als je een tijdje naar een plant kijkt kun je bijvoorbeeld waarnemen welke insekten voor een bezoek aan juist die plant hun reis onderbreken. Het boek bevat zoals de titel al duidelijk maakt een uitvoerige behandeling van de langs een route aanwezige planten. Waarbij er geen plant tussen zwammen en bomen wordt overgeslagen.

Weliswaar geven de auteurs niet direct de groeiplaats aan waar een plant groeit, maar met een beetje kennis kom je er bijna zonder die aanwijzing toch ook wel uit.

Bij een vergelijkbaar in Nederland verschenen boek, werden de exacte vindplaatsen van de planten wel vermeld, zelfs met de Latijnse benaming. In de deze gids worden veel minder Latijnse namen gebruikt.

De wandelingen zijn zo verdeeld dat er in iedere Vlaamse provincie 3 zijn gesitueerd. Er zijn in het begin van het boek veel bijzonderheden vermeld, terwijl er aan het einde een kort dankwoord is geplaatst waarin ook een aantal nuttige telefoonnummers worden vermeld. Verder vermelden de auteurs of en wanneer je een combinatie van 2 wandelingen kunt maken.

De lengte van de wandelingen varieert van 2 tot 12 kilometer, waarbij de kortste wandeling langs de Swalm loopt, maar tot 6 kilometer kan worden verlengd. De schrijvers vertellen verder of het pad over ruig terrein gaat, welk schoeisel je nodig hebt en of je de kinderwagen mee kunt nemen. Bij geen van de wandelingen wordt enige aandacht aan het openbaar vervoer besteed. Dat betekent, dat er bij de lijn- of doorgaande wandeling zelfs 2 auto's gebruikt moeten worden.

De doelgroep

De doelgroep voor deze gids zal gevormd worden door wandelaars en toeristen. Maar ook voor de wandelaar of plantenliefhebber, die er gewoon even tussen uit wil om van de natuur te genieten, vormt deze gids een handig hulpmiddel.

Gegevens

Danielle Houbrechts en Marcel Verdickt
Kruiden wandelingen door Vlaanderen
Lannoo (Tielt), 1994
ISBN 9020923803
prijs f 26,50

Terug naar: Terug naar: