Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De kuierroute 'Boskamp, Eikelhof, Hengforden'

Een beschrijving van een rondwandeling, gericht op de kleine kernen tussen Olst en Diepenveen, met een lengte van circa 20 km, met veel extra informatie. 

De kuierroute 'Boskamp, Eikelhof, Hengforden', de 15e in deze serie, wordt uitgegeven door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Er zijn tot nu toe 17 gidsjes verschenen. Deze gidsjes zijn voor het geringe bedrag van / 6.00 verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV 's of bij de vereniging van Kleine Kernen. De uitwerking van de route en de beschrijving zijn goed verzorgd. Waarbij het zwaartepunt ligt op de beschrijving van de omgeving en zijn ontstaansgeschiedenis. De route brengt je op veel mooie en stille plekken. De route is opgezet als een rondwandeling waarbij er een toeleidingsroute aanwezig is tussen de route en het station Olst. De bereikbaarheid van Olst is beperkt tot 1 trein per uur, de bewoners van de streek zullen eerder voor de bus kiezen. Het loont alleszins de moeite het boek eerst in een 'luie' stoel te lezen alvorens op weg te gaan. Er staat dermate veel tekst in deze gids dat er tijdens het wandelen weinig tijd over is om het boek goed te lezen. Je komt dan achteraf tot de ontdekking dat je iets had willen zien maar er niet naar gekeken hebt. De route is ingetekend op een gekleurde topografische ondergrond. Aan de hand van de kaart is het vrij eenvoudig om de route in te korten. Er is ook in de tekst een binnen door route aangegeven. De beschrijving is gezet in een mager modern ogend lettertje, de route beschrijving is met een grijs vlak gemarkeerd. Het geheel is aangevuld met oude kaarten, tekeningen en aquarellen en een enkele foto. Achter in het gidsje is een literatuur lijst opgenomen. Dit gidsje wordt gekenmerkt door een kwalitatieve en rijke opzet. De naam kuierroute heeft naar de streek taal een tweeledige betekenis, je loopt zonder haast van A naar B en proat maar wat an, over alles wat je ziet en onderweg tegenkomt. Het boekje past in een jaszak. De toegevoegde informatie en de beschrijving zijn door elkaar gezet.

De doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door wandelaars, in de streek verblijvende toeristen en de bewoners van de streek. Met de instroom van grote hoeveelheden import blijven niet alle streekverhalen en geschiedenissen bewaard. Het mooie van deze serie is dat dit op deze manier wel zal lukken.

Gegevens

Kuierroute 'Boskamp, Eikelhof, Hengforden'
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen.
Verkrijgbaar bij plaatselijke VVV 's

Terug naar: Terug naar: