Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De kuierroute 'Giethoorn'

 Een beschrijving van een rondwandeling, gericht op de kernen Giethoorn en Dwarsgracht, met een lengte van circa 17 km. 

De kuierroute 'Giethoorn' , de 1e in deze serie, wordt uitgegeven door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Er zijn tot nu toe 17 gidsjes verschenen. En naar aanleiding van dit 'kleine' succes wordt er ook in de Twentestreek over een dergelijke opzet nagedacht. Deze gidsjes zijn voor het geringe bedrag van / 6.00 verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV 's of bij de vereniging van Kleine Kernen te Zwolle. De uitwerking van de route en de beschrijving is goed verzorgd. Het zwaartepunt van de beschrijving ligt op de omgeving en de ontstaansgeschiedenis, waarbij de routebeschrijving eenvoudig is gehouden.

Het boek is ruim voorzien van de achtergrond informatie m.b.t. het ontstaan van het huidige landschap in het Holoceen. Als de mens niet in het veenlandschap ingrijpt dan groeit het veen (Spagnum) onder de juiste omstandigheden steeds verder omhoog, met als resultaat een hoogveen landschap. Maar als we het veen afgraven dan keert de oude situatie weer terug. Het veen kan dan alleen maar uitgebaggerd worden, bij dit proces ontstaan dan de bekende legakkers die bij een storm of zelfs spontaan in het water verdwijnen. Het resultaat is dan een grote plas, zoals bijvoorbeeld bij Giethoorn, Vinkeveen, Loosdrecht en Nieuwkoop.

De route brengt je op veel mooie en stille plekken. De route is opgezet als een rondwandeling waarbij er een in het midden een kortsluiting mogelijk is. De route en de kortsluiting zijn ingetekend op een grijze topografische ondergrond, het meenemen van een gekleurde kaart is een mooi hulpmiddel voor de plaatsbepaling. Een gekleurde kaart geeft ook meer overzicht m.b.t. het gebruik en de inrichting van het land, water is bijvoorbeeld door de blauwe kleur veel duidelijker te onderscheiden van het vaste land. Dit laatste is ook door de vereniging onderkend en de nieuwe gidsen worden nu van een gekleurde kaart voorzien. Ene mooi detail wordt gevormd door het verhaal waarbij er plakken krabbescheer langs een oever gelegd worden om op die manier wat aangroeiing te bewerkstelligen. Met behulp van deze methode wordt het natuurlijk proces van aanlanding versnelt. Als er ooit een kans ontstaat om onder geleiding!! op krabbescheer te lopen, gelijk doen. Het is een bijzondere onwezenlijke ervaring om op een planten pakket te lopen dat op het water drijft. Als je de weg niet weet of de dikte niet kan bepalen zak je er mogelijk gewoon door. Net als bij dun ijs, maar hierbij kun je de donkere/lichte plek niet zien. Het was en is dan ook een hachelijke zaak om je een doortocht door een onbekend moeras te banen.

De route begint te hoogte van de bushalte en hierna loop je naar het Noordeinde. Vanuit het Noordeinde loopt de route langs de hoofdvaart van het dorp naar het zuiden, iedere keer weer over een bruggetje. Hierna loopt de route naar het westen en steekt het kanaal naar Steenwijk over. Loop langs het Beulakerwiede naar Dwarsgracht een lintdorp met veel 2e of vakantiehuizen, in de zomer wel druk maar 's winters erg rustig. Dan weer door het 'woeste' veengebied (oude legakkers) met veel stilstaand water en muggen naar Giethoorn terug.

Algemene beoordeling

Al met al vormt deze gids een mooie aanleiding om Giethoorn in plaats van te water ook eens van een andere zijde te zien. Maar gezien de lengte van de wandeling kun je natuurlijk 's ochtends rondlopen en 's middags in een fluisterboot of punter uitrusten. terwijl je de andere kant van Giethoorn verkent, bijvoorbeeld de onderzijde van de voetbruggen die je gepasseerd ben.

Gegevens

De kuierroute 'Giethoorn'
Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen.
Verkrijgbaar bij plaatselijke VVV' s

Terug naar: Terug naar: