Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Natuurtochten in Nederland, deel 1

Dit is een beschrijving van 25 wandelingen in Limburg, waarbij veel aandacht geschonken wordt voor alles wat je onderweg aan flora en fauna kunt zien.

'Natuurtochten in Nederland, deel 1', is de eerste in een serie. Deze serie, wordt uitgegeven door de KNNV uitgeverij. De KNNV heeft ook tijdens de laatste 'Voetpadendagen 1997' geparticipeerd. De auteur Pieter-Paul van Laake heeft waar nodig ook andere adressen vermeld waarbij meer informatie verkregen kan worden over bepaalde onderwerpen. Maar ook kunnen er waarnemingen gemeld worden waardoor de stand van een vogel of een bepaald plantje weer met enkele exemplaren verhoogd kan worden.

Een soortgelijk boek is er bij onze zuiderburen verschenen, maar de auteurs melden daarin expres niet waar een plant of vogel broedt. Alleen maar dat er op die wandeling de mogelijkheid bestaat om het besprokene te zien of waar te nemen. Het idee daar achter is dat niet iedereen gelijk naar de beschreven plaats rent om het laatste in Nederland voorkomende exemplaar te plukken of te verstoren. In dit boek echter lijken de vindplaatsen exact beschreven te zijn. Als wandelaar ben ik niet onderlegd genoeg om allerlei planten te onderscheiden. Dat geldt natuurlijk niet voor de alom bekende braam en brandnetel, die het leven van de wandelaar op weinig begane paden het leven af en toe lastig kunnen maken. De voorgaande stelling kan ik dan ook niet ondergraven of als onjuist afdoen. Maar het is ook mogelijk dat de auteur meer vertrouwen heeft in de Nederlandse mentaliteit. Andersom wordt dit boek niet voor niets een localiseergids genoemd.

De lengte van de wandelingen varieert van 7 tot 20 km, of bij een combinatie, 22 km. Dit laatste is alleen mogelijk als het voetveer over de Maas vaart (alleen gedurende de zomermaanden). In 9 van de 25 gevallen is er sprake van een lijnwandeling die bij een station of een bushalte begint of eindigt. De wandelingen zelf zijn ingetekend op een topografische ondergrond zodat er geen extra kaart nodig is, maar alle tekeningen zijn niet op dezelfde schaal. Een extra kaart is voor het broodnodige overzicht soms wel handig. Verder zijn de beschrijvingen van het eenvoudige links rechts principe. Duidelijk maar eenvoudig. De eerder genoemde extra informatie heeft de overhand. Het boek is gezet in een kleine letter met schreef en past in een jaszak. De toegevoegde informatie is in tegenstelling tot de route (vet), gezet in een magere letter. Dit boek lijkt door de vernieuwende opzet op geen enkele eerder verschenen wandelgids.

Het verdient de voorkeur om voor een wandeling eerst het geheel van de gekozen tocht te lezen, daar de wandelaar anders 'misschien' leuke dingen mist. Want anders roept men achteraf van "Nee, maar dat heb ik niet gezien."

De doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door wandelaars, toeristen, natuurliefhebbers en bewoners van de regio maar ook de natuurvorsers uit andere streken vormen een niet onaanzienlijke groep.

Gegevens

Pieter-Paul van Laake
Natuurtochten in Nederland, deel 1
KNNV, 1997
ISBN 9076212015

Terug naar: Terug naar: