Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De gids van het Oosterscheldepad

Het Oosterscheldepad is het tweede streekpad, dat dit jaar (2003) geopend is. De indeling en uitstraling van dit boek heeft zelfs iets feestelijks. Iedere etappe heeft zijn eigen kleur en dat zorgt voor een overzichtelijke indeling. De gids verschijnt onder de vlag van het NIVON volgens de norm van het Wandelplatform – LAW. Het Bureau voor Toerisme – Zeeland heeft met Teun van Elsacker een leidende rol gehad bij de tot stand koming van deze gids en route. De Europese Unie zorgt naast de Provincie Zeeland en het Nationale Park Oosterschelde voor een financiële ondersteuning. Dat de vele vrijwilligers ook een pluim verdienen is logisch. De route loopt met medewerking van het Waterschap Zeeuwse Eilanden voor een groot deel op de grens van land en water over de kruin van de dijken, uitzicht gegarandeerd. Het streekpad is daarmee een aantrekkelijke route. In deze gids is een determinatieoverzicht van de aanwezige flora en fauna opgenomen. De eerste keer dat je daar geen andere gidsen voor nodig hebt.

De trajecten zijn gemiddeld 5 km lang. De makers zijn er in geslaagd om, in dit gecultiveerde landsdeel, toch nog 30 % van de route over onverharde paden te laten gaan. De gids bevat veel (40 %) achtergrond informatie, bij de routes staan aandachtspunten. Het bijzondere van deze route schuilt in de 8 (gedurende de zomer maanden) over de Oosterschelde varende pontjes. Je moet voor dit streekpad toch het een en ander plannen. De pontjes en de Zeeuwse zondagsrust vragen een strakke planning. Je komt zo toch weer in de dagelijkse sleur terecht, want met planning neemt het vakantie- en vrijheidsgevoel af.

Bij de gids hoort een Almanak met vaartijden van de Zeeuwse en zelfs Belgische pontjes. De gids speelt in op het winter seizoen. De routes op de eilanden Tholen en Sint Philipsland kunnen ook als rondje gelopen worden. Er zijn uitgebreide lijsten met adressen van VVV’, de horeca, logies en een bronvermelding in de gids opgenomen. Veel uitgaven zijn van een recente datum of zelfs gekoppeld aan een web-adres. De Pontjes Almanak, een extra bijlage, wordt bij verschijning in 2004 aan alle donateurs toegestuurd.

De kennis van de VVV’s valt tegen, maar als je de beperkingen kent kom je er wel uit. De plaatselijke VVV’s vertegenwoordigen slechts de deelnemende bedrijven, ‘dit is een overzicht van de bedrijven waar we mee samenwerken’ is een statement. Er is dus nog veel te verbeteren aan de informatievoorziening en de onderlinge samenwerking.

Ondanks het grote aantal buitenlandse toeristen dat in Zeeland verblijft zijn er geen woordenlijsten in dit boek opgenomen. De doelgroep wordt gevormd door toeristen, wandelaars en mogelijk bewoners van de regio.

De tekst is gezet in een ouderwetse maar duidelijke letter en de route is op een topografische ondergrond ingetekend. Een overzichtskaart is naast een mobiele telefoon ook handig. De doelgroep wordt gevormd door wandelaars, toeristen en inwoners van de streek, die de regio en de historie van de streek eens op een andere manier willen beleven dan slechts n een stoel met een boek.

Gegevens

Teun van Elsacker ea
Gids Oosterschelde pad
Uitgeverij NIVON, 2003
ISBN: 90-70601-84-2
Prijs: 15,70 euro

Terug naar: Terug naar: