Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De Schelde 

De Schelde, het verhaal van een rivier is een uitvoerige verslaglegging van de geschiedenis van deze rivier. De Schelde is een uitgave van het Davidsfonds te Leuven waaraan veel auteurs een bijdrage leveren. Deze auteurs bezien het gebied vanuit een archeologisch standpunt. Er staat veel achtergrond informatie in het boek. Het is bijvoorbeeld aardig om te zien dat de Schelde ooit door het Haringvliet liep. Bij een wandeling naar en ter plaatse van een opgraving, ga je met een paar stappen 2000 tot 3000 jaar terug in de tijd. Je hebt iets meer voorstellingsvermogen nodig om 250.000 jaar terug te gaan, toch loopt de mens al zo lang door de delta. Fantasie heb je ook nodig om aan de hand van dit boek en een goede kaart je wandeling uit te zetten. De flora en fauna in de Schelde delta krijgen naast de historie enige aandacht. Het boek met veel kaarten en foto's is gezet in een heldere letter.

De doelgroep wordt gevormd door bewoners van de streek, toeristen en wandelaars die hun fantasie willen prikkelen. Het boek is door het formaat echter ongeschikt om op een wandeling mee te nemen en dus is thuis lezen de enige optie.

Gegevens

Mark van Strydonck en Guy de Mulder
De Schelde
Davidsfonds/Leuven, 2000
ISBN : 90 5826 059 3
Prijs : f 85.00

Terug naar: Terug naar: