Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De gids van het Trekvogelpad, LAW 2

Een beschrijving van het Lange Afstand Wandelpad tussen Bergen aan Zee en Enschede.  

Dit is een uitgave van het NIVON, waarin drie oude paden, namelijk het het Waterlandpad (LAW 4-1), het Utrechtse Heuvelrugpad (LAW4-2) en het Gelrepad (LAW 2-3) aaneen geregen zijn tot een pad dat begint aan de kust en eindigt aan de grens. Gaandeweg zie je op dit pad alle Nederlandse landschappen aan je voorbij trekken. Zoals daar zijn, de oude duinrand in Bergen, de noord Hollandse droogmakerijen, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, het IJsseldal, en de Achterhoek doorkruist. Deze gids is een uitgave die aan het Jac P Thijsse jaar is opgehangen. De samenwerking met de Vogelbescherming heeft geleid tot een aardige gids met veel details. Er is zelfs al sprake van een ECO viaduct over de provinciale weg Driebergen – Arnhem (N 225), waarvan de wegbeheerder nog geen enkele weet heeft. Laat staan dat er al financiën gevonden kunnen worden om dit te realiseren. Maar misschien biedt de oprichting van het Nationale park de "Utrechtse Heuvelrug" hiervoor in de toekomst kansen. De samenwerking met de Vogelbescherming komt onder ander tot uiting in pentekeningen en foto’s die in de gids zijn opgenomen. Het is jammer, dat het boek nog steeds niet als een toegangskaart voor de Kennemer duinen erkend wordt. Je moet dus voor het stuk tussen Bergen en Egmond een dagkaart kopen op het daarvoor erkende en bekend geachte adres, dat terecht in het boek vermeld is. De aandachtspunten worden door middel van letters in de kaart en de tekst aan elkaar gekoppeld zodat je ze al wandelend op kunt merken en niet tot de ontdekking komt dat je ergens al lang voorbij gekomen bent. De route volgt in Noord Holland buiten de duinen veelal verharde paden en wegen. Maar elders was er meer keus om de route te bepalen. Door de dikte van dit boek is het zeer handig dat er twee bladwijzers aan de omslag zijn toegevoegd. Het boek is wel in een handig formaat gesneden, maar is door de grote hoeveelheid extra informatie en de lengte van de route eigenlijk te dik.

Het boek is gezet in een duidelijke, maar magere letter. Een extra kaart is door het gebruik van de gekleurde topografische kaarten (en een duidelijke overzichtskaart), waarop de route is ingetekend,  niet echt nodig. De gids is dus uitgevoerd volgens de huidige en zich steeds verbeterende LAW standaard gids. Het is iedere keer weer een genoegen om te zien op welke punten de gidsen nu weer aangepast zijn.

Ook deze gids laat dus duidelijk zien, waar de route een andere LAW of wandelpad kruist, en waar je dus een andere wandeling kunt beginnen. Dit laatste hoeft natuurlijk niet. Je kunt natuurlijk overal wandelen, of je nu wel of geen route beschrijving meeneemt. Met een duidelijke kaart kan je overal je weg vinden. Maar de grote hoeveelheid extra informatie die door de auteurs aan deze gids is toegevoegd, kan je zelf moeilijk achterhalen. Alleen daarom is het al aardig om de gids in een luie stoel te lezen en te genieten van alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit, om maar eens een zeer oude kreet uit de kast te halen, die op deze mooie gids zeer zeker van toepassing is.

Gegevens

Gids Trekvogelpad, LAW 2
Uitgeverij NIVON, Amsterdam, 1999
ISBN 90-70601–71–0
Prijs f 24,50

Terug naar: Terug naar: