Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Voetwijzer 9,  Zeventien wandelingen door Noord- Portugal

Deze voetwijzer is een uitgave van de Stichting Op Lemen Voeten. De auteurs beschrijven een zeventiental wandelingen in Noord- Portugal. Om een dergelijke gids op te zetten en uit te werken is een goed idee. De auteurs hebben  zich net als Joost Dijkerman toegelegd op een regio, in dit geval Noord - Portugal. Het is ook mede of dankzij één van de auteur mogelijk dat deze boeken in de rubriek recensies verschijnen. Dit is dus niet dankzij de welwillende medewerking van de uitgeverij OLV.

De opzet van het boek is duidelijk, maar ik zou er zelf voor gekozen hebben om de route op een duidelijke kaart of ondergrond in te tekenen naast de route beschrijvingen. Maar de auteurs merken al op, dat de kaarten in Portugal slecht verkrijgbaar of in ieder geval sterk verouderd zijn. Het gebruik van een plaatselijke (Portugese) kaart als ondergrond zou de bruikbaarheid sterk verbeterd hebben. Anders bestaat de kans dat je anno 2000 tot de ontdekking komt dat een pad of een doorsteek verdwenen is. Het maakt niets uit of de natuur zelf (overwoekeringen) of de mensen hier debet aan zijn, maar met een goede kaart kun je dan nog een alternatief vinden. Het landschap waar je op je wandeling van kunt genieten, verandert zoals de schrijver terecht opmerkt erg weinig. Maar het aanplanten of afbranden van bossen op de bergen en hoogvlaktes verandert het aanzien van een vallei wel. De auteur gebruikt wijselijk ook geen bomen als markeringspunten bij de beschrijving van de wandelingen. Desastreuze ruilverkavelingen zullen daar niet worden uitgevoerd maar een nieuw stuwmeer vormt een even lastig element of obstakel. Er zijn zowel rond- als lijnwandelingen, variërend van 8 tot 24 kilometer. Bij deze langste wandeling is er jammer genoeg sprake van een lijnwandeling met een kleine lus als een alternatief, waarbij je terug moet naar je uitgangspunt. De in deze gids gebruikte zwart wit fotos geven met veel zonneschijn een aardig beeld van een mogelijk warm Portugal.

De gids is weliswaar onder de vlag van OLV verschenen maar deze uitgave heeft niet dezelfde kwaliteit als de oude Voetwijzers. Veel wandelboeken worden tegenwoordig volgens de OLV normen uitgevoerd. Terwijl er daarnaast ook nog steeds sprake is van kleine verbeteringen. De overzichtskaart is schematisch, met een aanduiding van de regios waarin de wandelroutes zich bevinden. Alle wandelingen kunnen echter vanuit Porto, de regionale hoofdstad, anno 1996 met het openbaar vervoer worden bereikt. Verschillende wandelingen kunnen met wat creativiteit aan elkaar gekoppeld worden. De suggesties voor de wandelingen en de routes zijn aardig. De grote hoeveelheid extra informatie maakt het boek zeer leesbaar. Zelfs als je niet echt van plan bent om op je vakantie te gaan wandelen, kun je toch overwegen om een korte wandeling van 8 kilometer te maken. Iedere toerist kan een wandeling van die lengte wel volbrengen.

De doelgroep

De doelgroep zal daarom gevormd worden door toeristen die in Noord - Portugal verblijven of wandelaars die graag in Portugal zouden willen wandelen. De bewoners van de streek zullen het Nederlands wel niet kunnen lezen en zijn misschien ook niet zo in hun eigen mooie achterland geïnteresseerd.

Gegevens

Roel Klein, Bert Stok, Jan Erik Burger
Voetwijzer 9
17 wandelingen door Noord Portugal
Uitgeverij Op Lemen Voeten, 1996
ISBN 90- 74980- 06- 6
Prijs f 24,50

Terug naar: Terug naar: