Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Wandelen door Antwerpse bossen

In deze gids worden 14 lusvormige- en 1 lijnwandeling door de mooiste domeinbossen beschreven. De lengte varieert van 2 tot 6 kilometer. Dit boek lijkt sterk op een natuurgids daar er zeer veel extra informatie over de natuur wordt gegeven. Hierbij wordt gesproken over het ontstaan, het onderhoud en bijvoorbeeld de bedreigingen van de bossen. Deze hoeveelheid informatie is ook terug te vinden in de gids, ruim 230 bladzijden voor 15 wandelingen. Bij de kaarten is steeds een schaalstok afgebeeld, de kaarten zijn steeds wisselend van schaal. Er staat zoveel extra informatie in dit boek, dat nagenoeg alle bijzonderheden die je onderweg passeert beschreven zijn. Daar de wandelingen door de domeinen gaan, is er dus veel aandacht voor de flora en fauna die zich soms wel en soms niet laten zien.

Het idee achter deze gids sluit mooi aan bij het bij Lannoo ontwikkelde concept van de 'Dicht Bij Huis Gidsen' uit deze reeks. Het is door de inbreng van het ministerie van Vlaamse Gemeenschap uitgegroeid tot een alles omvattend boekwerk.

Daar nagenoeg alle wandelingen door 'wilde' bossen voeren, kan een route soms wel of soms niet voor minder valide wandelaars en kinderwagens toegankelijk zijn. Dit wordt dan wel bij de wandeling vermeld. De opzet van het boek is helder, de tekst is duidelijk en is verluchtigd met kleurenfoto's. Op een duidelijke maar kleine kaart is de route ingetekend. De vermelding van bezienswaardigheden die in de tekst genoemd worden ontbreekt. Maar dat is gezien het grote aantal dat vermeld wordt ook wel logisch, de route zou onzichtbaar worden. Je kunt verder nauwelijks verdwalen daar de Antwerpse bossen die naam, met een oppervlakte van 1 bij 2,5 kilometer nauwelijks verdienen. Het zijn eigenlijk meer grote parken die niet in een stedelijk gebied liggen zodat verdwalen onnodig is. Maar als je de tijd neemt om alle informatie die de auteur aandraagt te lezen en te bezien dan kost een route veel meer tijd dan de afstand doet vermoeden.

De index voor in het boek vermeldt wel de wandelingen die ook op een overzichtskaart zijn ingetekend, maar weer niet de lengtes. De overzichtskaart laat aan de hand van cijfertjes zien waar de verschillende bospercelen gelegen zijn. De Vlaamse bossen kennen wonder o wonder net als die in Drenthe perceelsnummers, ze zijn dus hoe mooi ook in wezen als productiebossen opgezet. 

Het boek is gezet in een duidelijk leesbare maar magere letter en de extra informatie wordt in dezelfde letter bij de route vermeld.

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door toeristen die in of nabij de provincie Antwerpen verblijven, wandelaars en gezinnen die wel eens een stukje willen wandelen maar de inwoners van het gewest kunnen de gids ook gebruiken om ergens te verpozen. Kortom iedereen die de Nederlandse of Vlaamse taal machtig is kan dit boek lezen en zich door de auteurs laten leiden naar een aantal mooie steden. Maar zonder deze of kennis van het Latijn komen alleen de latinisten onder ons iets verder.

Gegevens

Wandelen door Antwerpse bossen
Uitgeverij Lannoo, Jaar 1998
SBN 90- 209- 3087 7
Prijs f 29,50

Terug naar: Terug naar: