Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Wandelen in Limburg

Wandelen in Limburg, omvat 10 wandelingen die door de auteur Martin Huls in de provincie Limburg zijn geselecteerd. De bundel wordt uitgegeven onder auspiciën van het 'Dagblad De Limburger' en 'Gulpener Bier'. De bundel wandelingen wordt via een actie van 'Gulpener Bier' landelijk onder de aandacht gebracht en ook via dat adres verkrijgbaar. Alle wandelingen starten bij een horeca gelegenheid. Er is dus altijd de gelegenheid om even iets nats of warms te gebruiken voor- of nadat de wandeling gelopen is.

De beschrijvingen zijn losbladig, van een handig formaat, maar door de losse uitvoering kan er snel een wegraken. De bereikbaarheid van de startpunten per openbaar vervoer en de terreingesteldheid zijn vermeld en er is een overzichtskaart op de omslag afgebeeld. De wandelingen zijn echter niet op een kaart ingetekend en slechts beschreven. De beschrijving loopt gewoon door, zodat er ondanks de rode punten voor de regels geen onderscheid is tussen de verschillende aanwijzingen. Je moet al wandelend zeer attent blijven lezen. Er is geen melding gemaakt van de bruikbare topografische bladen. De hoogte verschillen van de wandelingen variëren van 40 tot 100 meter (wandeling 9 ). Bij sommige wandelingen is een deel van de route uit het kaartbeeld af te leiden, dit is zeer handig maar vereist wel enige kaartlees- vaardigheid. Tevens ontbreekt bij wandeling 10 de vermelding dat er voor een ‘grensoverschrijding’ naar België een paspoort of ander grensdocument nodig is. De gendarmerie kan zeer vervelend zijn maar vriendelijk uitleggen dat het maar een klein rondje is kan veel verschil maken.

De routes variëren in lengte van 9 tot 17.5 km, met duidelijk aangegeven afkortings mogelijkheden. Bijzonderheden zijn apart vermeld en in een cursieve letter gezet, de verhaaltrant is soms wat onzeker, alsof er geen onderzoek gedaan is. Limburg blijkt bijvoorbeeld geen heuvellandschap maar een plateau met ingesleten rivierdalen te zijn, waarbij alleen de Vaalserberg en de Vijlerberg echte ‘bergen’ zijn. De vermelding van verkeerslichten i.p.v. het volkse stoplichten is eveneens een aardig detail, maar het her en der wegvallen van lettertjes nou net weer niet. De bijgeleverde kortingsbonnen lijken bestemd voor een persoon, maar de verhaaltrant is steeds in meervoud, ‘waar de hotelier en de koffie ons wachten’, maar de praktijk leert dat de korting van 2,50 geldt voor de rekening die door een persoon of door een gezelschap wordt betaald.

De doelgroep

Door de samenwer-king tussen 'Gulpenerbier' en het 'Dagblad de Limburger' wordt met dit aardige initiatief een grote doelgroep bereikt. Die groep is dan ook groter dan alleen de lezers van het ‘Dagblad de Limburger‘, die geacht worden de regio al enigszins te kennen. Door de aanwezigheid van een aantal recreatie (bungalow) parken zal er dus ook uit de rest van Nederland animo bestaan om van deze beschrijvingen gebruik te maken. De doelgroep wordt dan ook gevormd door wandelaars, toeristen, levensgenieters en de bewoners van de regio, maar deze groepen zijn natuurlijk niet zo duidelijk te onderscheiden.

Gegevens

Martin Huls
Wandelen in Limburg
Uitgave van ‘Dagblad de Limburger’ en ‘Gulpener bier’, 1997

Terug naar: Terug naar: