Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Wandelgids Oost Brabant

Een verzameling van een aantal voornamelijk korte wandelingen van 2 tot 25 kilometer.

In deze wandelgids bewandelt de auteur een 27 tal wandelroutes. De opzet van de wandelingen is nogal wisselend. Soms wordt de bereikbaarheid met het openbaar vervoer vermeld en soms niet. De lengte van de wandelingen varieert van 2 tot 25 kilometer, voor de laatste lengte heb je dan wel wat creativiteit nodig. Soms zijn ze in het geheel gemarkeerd soms maar voor een deel en soms in het geheel niet. De aangegeven (gemarkeerde) routes zijn van StaatsBosBeheer (SBB), het LAW of een andere markerende instantie. De toegevoegde kaarten zijn eenvoudig en soms zelfs matig uitgevoerd. De keus voor het gebruik van een handmatig gemaakte kaart berust bij de uitgever en heeft als achtergrond een financieel plaatje. Maar een goede handmatig getekende kaart heeft ook mijn voorkeur, maar dan wel graag gemaakt naar een standaard uitvoering. Er is bijvoorbeeld geen schaal vermeld bij de tekeningen en die zijn dan steeds ook nog van een andere schaal. Het is daarom erg moeilijk om de lengte van een wandeling en een mogelijke combinatie in te schatten. De auteur vermeld weliswaar de lengte van de wandeling maar ik beoordeel dat graag ook zelf aan de hand van de kaart. Om dit nu uit te voeren moet er eerst een topografische kaart worden aangeschaft, want niet iedereen heeft die van geheel Nederland al in huis.

Het aanschaffen van een topografische kaart heeft tevens als voordeel dat er ook meer duidelijkheid ontstaat omtrent het landschap waar je doorloopt. Het onderscheid tussen bossen, heidevelden en bouw- en grasland is op een zwart- witkaart niet waarneembaar. De verschillen kunnen verklaard worden doordat de uitgever gebruik maakt van verschillende wandelaars (auteurs), maar ik vindt het wat verwarrend. Het aangeven van de beslis- of wisselpunten op de kaart en het nummeren van deze punten in de tekst is wel weer een aardig detail dat ik niet eerder ben tegengekomen. Maar gezien de uitvoering van deze gids is dat eigenlijk een doekje voor het bloeden, zonder dat detail kun je, je wel eens verlopen.

Verder zijn er tekeningentjes in de overgebleven ruimte van de kaarten getekend, terwijl er elders op de pagina’s in het boek of zelfs op dezelfde bladzijde ook ruimte is om een mooie pentekening in het boek te plaatsen.

Er worden door deze uitgever 19 gidsen aangekondigd waarvan een deel ook al is verschenen. De uitvoering van de afzonderlijke gidsen verschilt niet al te veel. In de gids "Het Rijk van Nijmegen" hebben een aantal korte wandelingen weliswaar een ander startpunt maar ze doorkruisen soms hetzelfde gebied. Het zou aardig zijn, als de uitgever of de auteur, net zoals dat in de LAW gidsen gebeurt, een vermelding in de kaart en de tekst zou opnemen om aan te geven dat er een andere route gekruist, geraakt of deelswijs gevolgd wordt. Er is weliswaar in de subkopjes een vermelding opgenomen van een mogelijke combinatie maar in de routebeschrijving wordt daar geen letter overgeschreven.

Het boek is van een handig formaat, maar gezet in een kleine en magere letter. De hoeveelheid achtergrond informatie is summier in vergelijking met de LAW gidsen, die op hun beurt ook weer veel gelijkenis vertonen met de in vroeger dagen verschenen Voetwijzers.

De doelgroep

De gebruikers van deze gids zullen in veel gevallen wandelaars zijn die zich even willen vertreden of wandelaars, die het boek zullen gebruiken om een dagwandeling te maken. De gemiddelde lengte van de in dit boek vermelde 45 wandelingen is iets meer dan 10 kilometer. Kortom eigenlijk niet langer dan een halve dag, maar wel een met veel tijd om te genieten van alles wat je onderweg kunt zien en horen.

Gegevens

M. Pelgrim
Wandelgids Oost Brabant
Stap voor Stap, 1999
ISBN 90–75362–21-8
Prijs f 14,90

Terug naar: Terug naar: