Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

Wandelgids 'West- Ierland'

'West - Ierland' is een boek uit de wandelgidsen reeks van Elmar en is grotendeels gemaakt door Yvonne Hontele. Weliswaar is ze de auteur van dit boek, maar ze heeft dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van bewoners van west Ierland. De bewoners hebben, zoals Yvonne ook vertelt, op allerlei manieren bijgedragen aan de tot stand koming van dit boek.

De Ieren hebben onder andere bijdragen geleverd in de vorm van historische verhalen, biologische uitleg, schetsen en aquarellen. Maar ook in de vorm van tips die betrekking hebben op allerlei mooie en moeilijk te vinden bijzondere plekjes. Yvonne loopt sinds enige jaren als gids met allerlei wandelgroepen door Ierland en heeft tegelijkertijd de plaatselijke bevolking leren kennen. Vandaar dat dit boek veel anekdotes bevat die alleen kunnen worden opgetekend gedurende meerdere achtereenvolgende jaren.

Het boek bevat voldoende kaarten voor het overzicht van heel Ierland, Connacht en de benodigde detailkaarten. Hierop zijn ook de verkeerswegen aangegeven, maar dat is in west Ierland gezien de geringe dichtheid van het wegennet geen probleem. Er staan verder veel verwijzingen in naar andere handige wandelgidsen die de Ierland ganger voor een juiste beeldvorming zou moeten lezen. Ten opzichte van het totale aantal pagina's beslaat de extra informatie wel 1/3 van het boek. Hierbij is geen rekening gehouden met de informatie die tussentijds bij de 22 wandelingen en 4 doorgaande routes wordt vermeld. Maar dit is wel nuttige informatie over de bereikbaarheid van het startpunt, het startpunt zelf, de route, de verharding of het ontbreken daarvan. Maar ook over de horeca (slapen, eten en drinken, deze volgorde is willekeurig) en de moeilijkheden van het terrein.

Voorin het boek staan verder wat raadgevingen omtrent de ervaring die je in west Ierland nodig hebt met het gebruik van kaart en kompas. Er zijn daar nagenoeg geen uitgesleten wandelpaden, maar wel veel bog (moeras) en een verder ruw en verlaten terrein met weinig markering die je als een leidraad zou kunnen gebruiken.

Door de keuze voor overzichtskaarten en een verhalende verteltrant, met de aanduiding na circa 1 uur ga je rechts, is een aanvullende gedetailleerde kaart onontbeerlijk. Dat je bij deze kaart dan ook een kompas nodig hebt om bij mist niet te verdwalen laat zich raden. Bij de routes worden soms uren en soms kilometers vermeld om de lengte of de duur van de tocht aan te geven. Bij dit laatste zal de eigen conditie duidelijk een rol spelen, maar Yvonne snijdt dit onderwerp ook al in het begin van het boek aan.

De doelgroep

Het boek vormt al met al een goed leesbaar geheel dat ook voor niet Ierlandgangers een aantal uren leesplezier op zal leveren. Daarmee is dan ook gelijk de doelgroep omschreven, de Ieren zelf zullen een in de Vlaamse taal gestelde reisgids niet gebruiken. Terwijl er voor de aspirant 'Bogtrotter' heel veel informatie in het boek te vinden is. Of je nu naar Connacht afreist of een ander deel van Ierland op wilt zoeken, er staan een aantal algemeenheden in die voor veel wandelaars nuttig kunnen zijn. Kortom een leuk boek om te lezen, in de kast te hebben of om in de werkelijkheid nog eens na te lopen.

Gegevens

Yvonne Hontele
Wandelgids West- Ierland
Elmar, 1996
ISBN 903890185
Prijs f 24,50

Terug naar: Terug naar: