Rondwandelingen (project TeVoet 2007) door/rondom de Eilandspolder vanuit de Rijp

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Deze kaart is ontstaan door een grondige bewerking van de VVV- recreatiekaart

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.

Algemene beschrijving

Deze wandeling wordt op zaterdag 29 en zondag 30 september 2007georganiseerd door de regio Noord- Holland van de vereniging Te Voet als actiewandeling. Hoewel er in de Eilandspolder veel onverharde wandelpaden zijn, denken wij dat er nog meer wandelmogelijkheden in dit gebied te realiseren valt. Speciaal voor dit weekend hebben we van de eigenaar aan de zuidwestkant van de Graftermeer toestemming gekregen om de zuidwest dijk (zie paarse stippels) te kunnen belopen. Op dit dijkdeel bent u buiten dit weekend niet welkom, dan moet u de alternatieve route lopen.

Op sommige stukjes grasdijk van deze wandeling loopt vee. 
U kunt daarom op deze wandeling geen hond meenemen.

Te Voet is een vereniging van wandelaars, die dienstverlening voor wandelaars verzorgt en de belangen van wandelaars behartigt. In dit gebied is de regio NH van Te Voet ook regelmatig in overleg met het waterschap, gemeente en de provincie over de vergroting van de wandelmogelijkheden.

   

Gedetailleerde beschrijving

Op 29 en 30 september 2007 kan de wandeling gemaakt worden,  begeleid door één of meer leden van de organiserende vereniging TeVoet.  We starten dan om 10.30 uur vanuit eetcafé Oudejans (voorheen het café "Het Stadhuis van Amsterdam") in De Rijp. Vanaf 10.00 uur bent u welkom in het café. 

De grote foto's zijn respectievelijk 119 Kb, 132 Kb en 135 Kb

Helemaal links: De waag, de ophaalbrug en café Oudejans op de achtergrond in het centrum van De Riip
Links:
De Waag in het centrum van De Rijp
Rechts: Café Oudejans (met rechts nog een stukje van de Waag) in het centrum van de Rijp

Foto's: Fred Triep

De beschreven route hieronder (20 km lang), maar ook alle andere alternatieven (niet beschreven) kunt u natuurlijk ook op eigen gelegenheid lopen.

Vanaf de Waag in het centrum gaat u linksaf (vanuit café Oudejans rechtsaf) de Rechtestraat in. U loopt richting de Graft. Deze weg volgt u1,5 km. De naam verandert in 'Westeinde' en daarna bij Graft in 'Dorpstraat'. Op het kruispunt met naar rechts de weg naar Graft (Raadhuisstraat) gaat u rechtdoor richting West- Graftdijk. De weg gaat een bruggetje over en verandert dan van naam. De weg heet nu Groeneweg. U volgt de Groeneweg een klein stukje tot het pad voor de boerderij op nr 5 aan de linkerkant. Hier ligt de ringdijk van de Graftermeer Hier gaat u linksaf de dijk op. De dijk maakt hier eerst een bocht naar links en later weer naar rechts. Het eerste deel van deze dijk is openbaar toegankelijk (en u kunt het dus ook belopen op andere dagen!). Dan bereikt u een asfaltweggetje, dat van rechts komt. Op zaterdag 29 en zondag 30 september kunt u nu de dijk vervolgen, omdat we van de eigenaar voor dit weekend toestemming hebben verkregen.

Op ander dagen (buiten dit weekend) gaat u rechtsaf het asfaltweggetje op, dat Dwarsweg heet. Ga dan bij de doorgaande Groeneweg linksaf het fietspad op en loop richting West- Graftdijk.

Als u de dijk vervolgt, dan komt u na enige tijd bij de uitwateringssloot, die vanaf een klein gemaaltje rechts naar de ringsloot loopt. Volg het dijkje langs deze sloot en ga achterlangs het gemaaltje de andere kant het dijkje weer op (mogelijk moet u dan via het erf van een boerderij, denk dan om de privacy).

De grote foto is 85 Kb

Links: We lopen om het kleine gemaaltje heen om onze route over de ringdijk van de Graftermeer te kunnen vervolgen

Foto: Fred Triep

Vervolg de dijk, eerst langs de uitwateringssloot en daarna langs de ringsloot, totdat u  weer op de Groeneweg uitkomt.

Het stukje dijk aan de zuidwestkant van de Graftermeer is privé. 

U bent te gast op het terrein van mensen, die ook recht op hun privacy hebben. Gedraagt u zich alstublieft als een gast en zorg er daarom voor dat de eigenaren geen last van u ondervinden. Overlast van enkele wandelaars kan het wandelen over de ringdijk voor veel goedwillende wandelaars in de toekomst verpesten.

Ga linksaf de Groeneweg op en loop over het fietspad naar West- Graftdijk. Steek de N244 over en vervolg uw route door de Burgemeester Dalenbergweg het dorp in. Loop deze straat uit tot aan het eind. Dan gaat u een  klein voetgangersbruggetje over, waardoor u uitkomt op de Zuiderstraat. Sla hier linksaf en volg deze straat tot het einde, waar hij op de Kanaaldijk (langs het Noord-Hollands Kanaal) uitkomt. Ga dan rechtsaf de Kanaaldijk op. Deze voor auto's doodlopende weg gaat na enige tijd over in een fietspad. Dan ziet u rechts van u een klein binnenhaventje. 

De grote foto zijn respectievelijk 100 Kb, 155 Kb, 131 Kb en 96 Kb

Boven (links/midden/rechts): Impressies van het kleine haventje in West- Graftdijk

Onder: Panoramafoto van het haventje in West- Graftdijk, gemaakt vanaf de fietsbrug

Foto's: Fred Triep

Volg het fietspad over een bruggetje over de vaarverbinding tussen het Noord-Hollands Kanaal en het haventje. Aan de ander kant van de houten brug gaat u naar rechts, u komt uit op een soort steiger/brug langs het haventje. Daarna komt u bij een sluisje, vervolg uw wandeling links langs het sluisje. 

De grote foto's zijn 113 Kb en 137 Kb

Links: Het sluisje met daarom heen de oude huizen, gezien vanaf het haventje
Rechts: Terugblik op het sluisje vanaf de Noorderstraat (met op de achtergrond het haventje).

Foto's: Fred Triep

Aan het einde van het sluisje gaat u linksaf de Noorderstraat in. Deze straat loopt onder een viaduct in de N244 het dorp uit. 

Ga na het viaduct meteen schuin links over het voetpad omhoog, u komt dan op de parallelweg uit naast de N244. Volg deze parallelweg richting Alkmaar. U passeert de Schermerringvaart. Aan de andere kant van de ringvaart gaat u rechtsaf de Schermerringdijk op. Na ongeveer 800 meter, vlak na de 3e af/oprit, verbreedt de dijk zich met een flinke "berm" aam de linkerkant. Dit is het restant van de 16 windmolens die hier ooit de Schermer leeg maalden. Ga hier links via deze onverharde "berm" naar de linkerkant van een sloot, halverwege de kruin en de polderbodem. 

De grote foto's zijn 124 Kb, 103 Kb en 81 Kb

Links: Begin van de ruige boezemkade onderlangs de dijk
Rechts:
De boezemkade, gezien vanaf de Schermerringdijk

Foto's: Fred Triep

Deze sloot is de boezem, waar lager  gelegen molens water naar maalden. Van hieruit sloegen de molens op de dijk het water verder over naar de ringvaart. Enkele van de vroegere molenerven zijn aan de rechterkant van de boezem nog te herkennen. 

De grote foto zijn respectievelijk 95 Kb en 82 Kb

Links: De mogelijke routes naar Driehuizen
Rechts:
We lopen langs de boezem onderlangs de Schermerringdijk

Foto's: Fred Triep

Vervolg uw weg naar links langs deze boezemsloot naar gemaal Juliana. De kade, waarover dit stuk pad loopt, is van het hoogheemraadschap en openbaar toegankelijk voor wandelaars. De kade is echter matig geoutilleerd, u  zult 5 keer over een hek moeten klimmen (vindt u dat bezwaarlijk, dan is de verharde weg op de dijk het alternatief). Aan het eind komt u via een hek (graag sluiten!) en een karrenspoor terug op de weg op de Schermerringdijk. U komt op de dijk bij het oude gemaal Juliana (met daarnaast het nieuwe gemaaltje).

De grote foto's zijn 120 Kb en 91 Kb

Links: Het oude gemaal Juliana
Rechts: Het nieuwe gemaal, met daarachter het voetpad door de Schermerpolder (onderdeel Trekvogelpad)

Foto's: Fred Triep

Vervolg dan uw route linksaf 1 kilometer over deze weg naar Driehuizen. Hier gaat u de brug naar rechts over de ringvaart over. U komt nu in het dorpje Driehuizen.

De grote foto is 93 Kb

Rechts: Uitzicht op het dorp Driehuizen vanaf de overkant van de ringvaart 

Foto: Fred Triep

Als u naar het gezellige café De Vriendschap wilt, moet u in het dorp rechtsaf slaan. De wandelroute gaat na de brug linksaf.

De grote foto's zijn 118 Kb en 172 Kb

Links: Het café De Vriendschap in het dorpje Driehuizen
Rechts: Het gezellige buitenterras aan het water van café De Vrienschap in Driehuizen

Foto's: Fred Triep


Vanaf café de Vriendschap volgt u de weg onderlangs de dijk of loop bovenop de grasdijk (uw paard mag u echter niet meenemen op de dijk). 

De grote foto is 146 Kb

Links: De grasdijk van de Eilandspolder langs de Schermerringvaart

Foto: Fred Triep

Bij de eerste kruising met een asfaltweg, die naar rechts de polder ingaat, blijft u de weg onderlangs de dijk (of boven op de dijk) naar links vervolgen. Bij een boerderij langs die dijk zult u even naar beneden moeten om verderop weer de dijk op te kunnen gaan. U negeert een voet/fietsbrug, die naar links over de Schermerringvaart gaat en u blijft de dijk volgen. De dijk maakt een haakse bocht naar rechts en de onverharde weg gaat over in een grasdijk. Na enige tijd verlaat u via een klaphek de grasdijk en komt u bij een molen op een asfaltweg. 

De grote foto is 82 Kb

Links: Molen aan de noordkant van de Eilandspolder

Foto: Fred Triep

Even verder, als deze weg naar rechts afbuigt, ziet u links weer een klaphek. Loop door dit klaphekje weer naar de grasdijk lopen en volg deze een hek. Via een klaphek, rechts beneden, de dijk verlaten en via parkeerterrein naar de klinkerweg lopen (aan overzijde ligt nu het café De Jonge Ruiter).  U bent nu in Grootschermer.

Tegenover café De Jonge Ruiter gaat u rechtsaf. Bij het oude gemeentehuis gaat u rechtdoor, het Noordeinde in.

De grote foto's zijn 95 Kb en 136 Kb

Links en Rechts: Het oude gemeentehuis van Grootschermer

Foto: Fred Triep

Tijdens het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) moet u de asfaltweg vervolgen tot bij het dorp Noordeinde.

Buiten het broedseizoen hoeft u niet de asfaltweg te vervolgen. U kunt rechtdoor lopen. Op zaterdag 29 en zondag 30 september kunt u dus zonder meer van dit traject gebruikmaken. 

Loop tot het hek met het bord ‘Kerkepad’. Dit pad over grasland kunt u rechtdoor vervolgen en na ongeveer 400 meter gaat u dan rechtsaf. Loop dan tot een hek aan de rechterzijde. U komt dan op een asfaltweg, ga linksaf deze asfaltweg op.

U gaat linksaf de brug over en u loopt over de asfaltweg het dorp Noordeinde in. U loopt langs het oude raadhuis van Graft en camping "Welgelegen". 

De grote foto is 154 Kb

Rechts: Het oude gemeentehuis van het dorp Graft 

Foto: Fred Triep

U neemt de eerstvolgende asfaltweg aan uw linkerhand en volgt deze terug naar de Rijp. U komt na enige tijd weer op het plein met de Waag en café/restaurant Oudejans. U bent aan het einde van de 14 km lange wandeling.

GPS track

Tijdens onze voorbereidende wandeling op zondag 18 maart 2007 heb ik met mijn Garmin E Map een track van de wandelroute gemaakt. Deze track kunt u zien op het GPS kaartje hieronder.

De route, die we op 18 maart hebben gelopen, wijkt op 2 punten af van de route die voor september 2007 gepresenteerd wordt:

  • Na het passeren van het gemaaltje in de Graftermeer zijn we direct naar de Groeneweg gelopen

  • Na een horecastop bij café De Vriendschap zijn we niet meteen langs de dijk gaan lopen, maar hebben we een kleine omweg gelopen via Arisdijk en Korendijk

Klik op het kaartje rechts om een grote kaart met de GPS route te zien

Download de track als Mapsource bestand (bestand voor Garmin GPS apparaten).

Literatuur

Frans Buissink
Gids voor de Eilandspolder
Noordhollands Landschap en andere organisaties, 1999
ISBN 90-74540-02-3

Kees ten Holt & Jouke van der Meij
Lopen over gras- Wandelingen in en om Amsterdam
Bert Bakker, 1982
ISBN 90-6019-827-1
niet meer leverbaar

Trekvogelpad
Lange- afstandswandelroute van Bergen aan Zee naar Enschede v.v., LAW 2
(samenst. route: Wekgroep Nivon-paden Noord- Holland, Utrecht en Gelderland)
Nivon, Amsterdam, 1999
ISBN 90- 70601- 71- 0

Interessante links

Interessante links over de Eilandspolder en wandelen in dit gebied:

Downloaden van de informatie over de wandeling

U kunt de routebeschrijving in Wordformaat vanaf deze webpagina downloaden:


  

Deze pagina is het laatst aangepast op zaterdag 19 juli 2008.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: