Een rondwandeling bij Vinkeveen

Vanaf september 2002 kunt u deze wandeling maken !

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.

Radioreportage over rondwandeling (augustus 2003)

Op maandag 11 augustus 2003 werd er in het Radio 1 Journaal, in de special 5 graden Oosterlengte, aandacht geschonken aan de spoordijk en de rondwandeling. Via deze pagina kunt u ook de reportage nog beluisteren.

Radioreportage over rondwandeling (januari 2004)

Op dinsdag 20 januari (19.00 tot 20.00 uur) en op zaterdag 24 januari (18.00 tot 19.00 uur) zond radio M (RTV Utrecht) een 60 minuten durende reportage uit van Marc van Rossum du Chattel over de rondwandeling over de spoorbaan bij Vinkeveen. Aan deze reportage werkten Elza Vis (IVN De Ronde Venen) en Fred Triep (TeVoet NH) mee.
Geluidfragmenten uit deze reportage kunt u hieronder downloaden

Ontwikkelingen in 2011/2012

Donkere wolken hangen weer boven de gemeente De Ronde Venen. We zijn verbaasd en gealarmeerd door het nieuws dat de gemeente De Ronde Venen en de huidige eigenaar SBB het prachtige wandelpad op de spoordijk tussen Wilnis en Demmeriksekade willen fietspadiseren.

Wij vragen de Gemeenteraad dit voorstel te heroverwegen en het fietspad niet aan te leggen. Daarom hebben we besloten op zondag 21 jauari een actiewandeling te organiseren. We hebben ook een brief met toelichting aan de gemeenteraad en het college van B & W gestuurd. Daarnaast hebben we een petitie opgesteld, die u kunt ondertekenen en die op 2 februari aan de gemeente aangeboden wordt. Zie hierover meer in onderstaande kader.

Acties tegen de aanleg van een fietspad op de spoordijk tussen Wilnis en Demmerikse kade

De wandeloverleggen van Utrecht, Noord- Holland en Zuid- Holland en de vereniging Nemo zijn verbaasd en gealarmeerd door het nieuws dat de gemeente De Ronde Venen en de huidige eigenaar SBB het prachtige wandelpad op de spoordijk tussen Wilnis en Demmeriksekade willen fietspadiseren. Dit fietspad staat wel in een convenant tussen verschilllende bestuursorganisaties genoemd, maar bij deze afspraken zijn de burgers nooit betrokken geweest
Daarom organiseren we op zondag 29 januari een actiewandeling. Start van de actiewandeling is van 11.00-12.00 uur van uit café "De Buurvrouw" in de Dorpsstraat 54-56 in Wilnis. Het café is die dag open vanaf 10.00 uur.

Documenten t.a.v over de actiewandeling van zondag 29 januari 2012:

U kunt een petitie tegen de aanleg van het fietspad tekenen. De petitie wordt omstreeks 16 februari bij het college van B & W ingediend:

http://petities.nl/petitie/geen-fietspad-op-de-spoorbaan-tussen-wilnis-en-demmerikse-kade

U kunt de ontwikkelingen t.a.v. de spoordijk volgen op het twitteraccount @spoordijk_vinke


Voor meer informatie kunt u bellen met F. Triep, 06- 22840886 of een e-mail sturen: fred@fredtriep.nl

Deze videoreportage heb ik gemaakt op zondag 29 januari 2012 tijdens de actiewandeling van de wandeloverleggen Utrecht, Noord- Holland en Zuid- Holland en de vereniging Nemo tegen de aanleg van een fietspad op de spoordijk tussen Wilnis en Demmerikse Kade

Duur van de video:  14.15 minuten

De video mag vrijelijk gedistribueerd worden, mits de bron vermeld wordt.
Op dinsdag 24 januari zond RTV Utrecht een kleine reportage (2 minuten) uit over de spoordijk, waaraan Joke Fraijman, Fred Triep en wethouder Kees Schouten (gemeente De Ronde Venen, portefeuille recreatie) meewerkten.
Deze videoreportage heb ik gemaakt op donderdag 23 februari 2012 van de aanbieding van de petitie door Ineke Thierauf en Joke Fraijman aan de wethouder van recreatie, de heer Kees Schouten

De ontwikkelingen t.a.v. het spoorbaanproject van TeVoet NH (2002- 2010)

Na de succesvolle actie van TeVoet NH in september 2002 hebben we regelmatig contact gehad met de gemeente De Ronde Venen over het realiseren van deze wandeling. Het oostelijke deel van de wandeling (met name dat deel over de spoorbaan) kan nu zonder problemen gelopen worden. De door TeVoet NH in augustus 2002 neergelegde brug is nu een onderdeel geworden van de Demmerikroute
Tot dinsdag 20 juni 2006 moest u bij het westelijk deel van de spoorbaanroute nog ongeveer 1 km omlopen bij de ringvaart, vanaf die dag hoeft dat niet meer omdat dan de brug over de ringvaart werd geopend (zie kader).  Alleen het laatste deel van ons wensenlijstje is nog niet gerealiseerd, een passage door het weiland tussen de Veenkade en Wilnis. U moet nog een stukje asfalt lopen in plaats van de mooie passage door het land van boer Van Dijk. Zie hiervoor de paarse stippen op het kaartje. Over de ontwikkelingen t.a.v. de spoorbaanwandeling kunt u meer lezen op de pagina "ontwikkeling spoorbaanwandeling"

Nieuws juni 2006

Op dinsdagmidddag 20 juni zal de wandelroute "Spoordijk Wilnis- Vinkeveen" op feestelijke wijze geopend worden om 14.45 uur vanaf het startpunt van de route, de parkeerplaats van Halte 2006


TeVoet regio NH
is blij, dat de wandelroute nu gelopen kan worden door de aanwezigheid van 3 bruggen (brug over de Veldwetering, brug over de ringvaart, brug naar het busstation). We hopen dat in de toekomst ook een passage door het weiland vanaf de Veenkade naar Wilnis mogelijk zal zijn.

Algemene beschrijving

De gemeente Ronde Venen (Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht) bestrijkt een gebied in het Groene Hart, waar het open polder- en veenweidelandschap nog redelijk intact is. Het is weinig doorsneden door grote wegen of spoorlijnen. Daardoor is dit gebied geliefd bij openluchtrecreaten. Voor fietsers en watersporters zijn er vele mogelijkheden, maar voor wandelaars zijn de faciliteiten gebrekkig. Natuurlijk kunnen wandelaars evenals fietsers gebruikmaken van de kleinere asfaltwegen en de fietspaden. Toch kunnen zij pas echt genieten, wanneer zij niet gestoord door ander verkeer over onverharde paden kunnen gaan.

In het gebied van de Ronde Venen zijn een aantal onverharde oude paden aanwezig, dit zijn onder andere:

  • het pad over de ruigkade ten oosten van de Demmerikse kade

  • de Bosdijk en de Veenkade

  • het voetpad langs de Bijleveld van de Gagelweg naar Wilnis

Deze paden liggen bijna verweesd in het landschap. Een rondwandeling is slechts mogelijk, als de wandelaar bereid is flinke stukken over geasfalteerde wegen te lopen. Een deel van de remedie kan bestaan uit twee stukken van de oude spoorbaan Uithoorn- Breukelen. Het gaat hierbij om:

  • de oude spoordijk tussen Wilnis en Vinkeveeen

  • de oude spoordijk tussen Vinkeveen en Oukooperdijk (Demmerikse kade)

Er kan een mooie rondwandeling gerealiseerd worden

In combinatie met de eerder genoemd paden ontstaat er een rondwandeling van ongeveer 16 km, ware het niet dat de Nederlandse  Spoorwegen in het verleden twee bruggen verwijderde. Het gaat hierbij over de oeververbindingen over de ringvaart in Vinkeveen en over de Veldwetering nabij de  Demmerikse Kade.

Daarnaast bestaat er een hiaat in de verbinding  tussen de Veenkade en het voetpad langs de Bijleveld van de Gagelweg naar Wilnis.

De vereniging Te Voet wilde in 2000 laten zien, dat met 2 bruggen in het spoortrace een interessante wandelroute te realiseren is. Op de landelijke voetpadendagen in september 2000 heeft de vereniging d.m.v. twee noodbruggen in het spoortrace en de medewerking van boer Van Dijk aan de Gagelweg deze wandeling (ongeveer 16 km) gedurende 2 weekenden mogelijk gemaakt. Ook in september 2002 hebben we een actie gedaan t.a.v. deze rondwandeling

 

Op zaterdag 21, zondag 22, zaterdag 28 en zondag 29 september 2002 (maar ook op andere dagen) kunt u deze mooie wandeling weer maken. Routebeschrijvingen zijn te downloaden vanaf deze pagina (zie onderaan) of te verkrijgen bij:

Snackbar Wilnis
Dorpsstraat 38
3648 AH Wilnis
tel 0297- 284761

Op deze vier dagen is er om 11.00 uur ook een begeleide wandeling vanaf deze loactie.  Maar u kunt de route ook onbegeleid lopen.

Op het bijgeleverde kaartje is de wandelroute met rode stippen aangegeven. Ook zijn op dit kaartje de hiaten in de route, namelijk de twee ontbrekende bruggen, aangegeven. Voor het eerste hiaat hebben we dit jaar een "trekpontje" kunnen regelen, waarmee u uzelf kunt overzetten. Bij het tweede hiaat, de Veldwetering, ligt sinds enige tijd een brug. De doorsteek over het land van boer van Dijk kunt u alleen tijdens deze 2 weekenden gebruiken. Maar ook buiten deze 2 weekenden zijn er een aantal goede alternatieven voor de doorsteek.

   

Gedetailleerde beschrijving

De getoonde foto's zijn gemaakt op zondag 17, zaterdag 23 en zondag 24 september 2000 (tijdens onze eerste actie) en op zaterdag 14 september (voorwandeling met Haro Hielkema van de Trouw) en zondag 22 september 2002 (tijdens onze tweede actie)

U vertrekt vanaf de Snackbar in Wilnis (Dorpsstraat 36, Wilnis). Ga schuin rechts tegenover de snackbar bij de winkel in fiets- en regenkleding linksaf. Ga daarna bij de kruising rechtdoor (Stationsweg) langs het watertje. Sla aan het einde van de straat linksaf en volg het tegelpad langs het water. Daarna gaat u rechtsaf over de voetgangers/fietsersbrug. Bij de kruising met het asfaltweggetje gaat u rechtdoor de dijk af over het (tegel)voetpad. Sla onder aan de dijk meteen rechts het tegelpad onderlangs de dijk in. Via een bruggetje naar links komt u nu op een tegelpad tussen bomen. Daarna komt u via weer een bruggetje naar links op een soort woonerf. Hier moet u rechtdoor oversteken en bij de kruising (Burg. Voogtlaan) rechtsaf gaan. 
Bij de T-kruising (Past. Kannelaan) gaat u eerst naar links en meteen daarna naar rechts. Aan het eind van de straat stuit u op een tegelpad. Ga hierover 10 meter naar links en sla dan rechtsaf, achter de bosjes over een bruggetje naar de oude spoordijk. Ga rechtsaf over de dijk. U loopt voor het vroegere stationnetje van Wilnis langs en stuit op een vrij drukke verkeersweg (de N21/Ir. Enschedeweg). Hier steekt u schuin naar links over naar een bielzen brug. Via deze brug en over een hek komt u weer op de oude spoordijk die u vervolgt naar Vinkeveen. 

De wandelaars klimmen over het hek om op de oude spoordijk te komen

Vervolg deze dijk naar Vinkeveen. Op een gegeven moment ziet u aan uw linkerhand een klein woonwagenkampje. Even verder zijn op de dijk enkele overklimbare hekken.

Variant: Mocht u geen trek hebben in klauterwerk, dan kunt u vlak voor het woonwagenkampje links een paadje inslaan naar een straat en daar rechtsaf slaan om weer op de route terecht te komen

De spoordijk wordt op een gegeven moment doorsneden door water. Ooit lag hier een brug, die we voor voetgangers graag hersteld zouden zien. Tijdens de voetpadendagen op 16/17 en 23/24 september 2000 lag er een noodbrug (over een platbodem). .

De heer van Breukelen is nog druk bezig met de bouw van de brug, als wij bij het eerste knelpunt aankomen op zondag 17 september 2000

De brug wordt in gebruik genomen door de ongeveer 60 
wandelaars, die op zondag 17 september de wandeling
maken

We hebben voor september 2002 een "pontje" kunnen regelen, waarmee u uzelf kunt "overtrekken". Dat pontje ligt er alleen tijdens de 2 weekenden. Als het te druk mocht zijn, dan kunt u de omlooproute volgen, die op het kaartje is aangegeven met 1.

Op zondag 22 september worden de wandelaars met het pontje (bediend door de heer van Breukelen) de ringvaart overgezet.

Kunt u wel gebruikmaken van het pontje, dan volgt u aan de overkant de dijk en dan komt u bij het oude station Vinkeveen uit (lees dan verder bij "weer terug op de route").

 Een stukje omlopen, helaas (alleen als er geen pontje ligt of als het te druk is)

Sla linksaf en volg de oever van de ringvaart. Neem de eerste gelegenheid om rechtsaf over de ringvaart te gaan. Aan het einde van de straat op de T- kruising gaat u weer rechtsaf. Even verder stuit bij het oude station Vinkeveen weer op het oude spoorwegtrace. Ga hier linksaf over een bielzen brug en volg weer de spoorbaan.

 Weer terug op de route!

Na ongeveer 400 meter komt u bij een hek met haakje (links – sluiten!). Vanaf de spoordijk heeft u mooie uitzichten op het dorp Vinkeveen, de kerk en de moestuintjes langs de spoordijk.

Langs de oude spoordijk liggen moestuintjes

Een kleine 2 kilometer verder is de spoordijk wederom doorsneden door water, de Veldwetering.

Door een noodbrug, gemaakt door de heer van Oussoren, kon iedereen
op zondag 17 september 2000 veilig de tweede hindernis (de Veldwetering)
passeren.

Sinds enige tijd ligt er over de Veldwetering een brug, die veel steviger is dan die op foto's hierboven. Hij zal er ook na de twee weekenden nog wel liggen.

De nieuwe brug over de Veldwetering, die er sinds enige tijd ligt, gefotografeerd op zaterdag 14 september 2002

Verslaggever Jeroen de Jager van Radio 1 test de plank in augustus 2003

Verslaggever Jeroen de Jager loopt de plank niet mis

Vervolg de dijk aan de overkant van de Veldwetering tot aan een asfaltweg (Demmerikse kade). Sla hier rechtsaf. Even verder komt een asfaltweg van links (De Haanweg). Negeer deze asfaltweg. De geasfalteerde Demmerikse kade maakt vanaf hier een bocht naar rechts. Vervolg deze bocht niet! In het verlengde van de weg die wij tot hier beliepen loopt een voetpad. Loop daarom vanaf de driesprong niet meer dan twintig meter door over het asfalt. Zoek dan links dit pad op, waarvan de toegang enigszins verscholen kan liggen in de begroeiing. Dit pad komt over een ruigkade op een gegeven moment weer uit op een asfaltweg (Demmerikse kade). 

De wandelaars lopen achter elkaar over de Ruigkade

Ga hier links af en negeer een weg van rechts (Ter Aaset Zuwe). Negeer daarna ook nog eens een weg van links (Korte Zuwe).

Als u toe bent aan koffie, thee of iets anders, dan kunt de Korte Zuwe inlopen, want 500 meter verder is een café-restaurant.

Cafe "De Zwarte Ruiter" met terras (met inktzwarte regenwolk op de achtergrond) en het bord met de menukaart buiten op zondag 22 september 2002

Ga nu rechtsaf het fietspad in aan de rand van recreatiegebied Bosdijk. Na 100 meter kunt u links over een dam over het water. Sla aan de overkant meteen weer rechtsaf om onverhard de oever te volgen.

De Boskade betekent een mooi stukje onverhard wandelen

 U gaat  nu bij eerste de gelegenheid weer rechtsaf over een dammetje terug naar het fietspad. Vervolg dit fietspad naar links en negeer daarna een asfaltweggetje van links. Sla rechtsaf het voetpad in (Veenkade, geel-blauwe markering). 

De Veenkade is voor een deel onverhard

Op een gegeven moment kruist het pad een asfaltweg (Korenmolenweg). Tijdens de vier wandeldagen, waarop we deze wandeling organiseren, kunt u hier rechtdoor,  het 'fietspad zonder gladheidsbestrijding' in.  Voor alle andere dagen, zie het kader hieronder. Even verder loopt links evenwijdig aan het fietspad een onverhard voetpad. Op een gegeven moment komt u langs een zitbank. Na deze zitbank maakt het pad verderop een scherpe bocht naar links.

Pas op! Hier moet u de Veenkade niet verder volgen. Vlak voor deze haakse bocht naar links heeft boer van Dijk een geďmproviseerde overgang gemaakt over de sloot rechts van het fietspad. Pas op! Vanaf het lager gelegen voetpad links van het fietspad ziet u dit misschien niet meteen. Dit noodbruggetje maakt het mogelijk onze wandeling onverhard te vervolgen over de weilanden van van Dijk.
 
Heeft u de hond mee en lopen er koeien in de wei, houdt hem dan aan de lijn!

Via deze plank kunnen alle wandelaars vanaf de Veenkade op het land van boer van Dijk komen

De plank wordt speciaal gelegd voor deze 2 weekenden. Wanneer deze plank ontbreekt is er een alternatief. Ga dan op de Korenmolenweg rechtsaf de brug (over de Veldwetering) over. 
Leden van de visvereniging hebben toegang tot de oeverlanden links van de Korenmolenweg. Zij kunnen het eerste hek over en via een reeks dammetjes met hekken langs de noordoever van de Veldwetering hun pad vervolgen. Bij een knotwilg stuiten zij op de Bijleveld, om daar rechtsaf de oever te volgen tot aan de Gagelweg en het openbaar voetpad naar Wilnis (eerst route 4  en dan route 3 op het kaartje).
Niet-leden kunnen over het fietspad langs de Korenmolenweg en het asfalt van de Gagelweg de Bijleveld en het openbaar voetpad naar Wilnis bereiken (route 2 op het kaartje).

Ga rechtdoor over het weiland naar de brug over de Veldwetering. Vanaf deze brug kunt u rechtdoor over het weiland verder lopen (Neem deze route als u het over klimmen van hekken bezwaarlijk vindt). U komt dan uit op een asfaltweg (Gagelweg), waar u linksaf slaat. U loopt langs de (kaas) boerderij van de familie van Dijk (toegankelijk voor bezichtiging) verder door tot de brug. 

Als het klimmen over hekken niet bezwaarlijk is, dan kunt u een stukje asfalt vermijden door na de brug linksaf de oever te volgen richting de knotwilg (zie route 3 op het kaartje). Passeer 7 hekken totdat u stuit op een dwarsvaart, de Bijleveld. Sla hier rechtsaf en volg de oever. Nadat u over een laatste hek bij een brug bent geklommen, komt u op een asfaltweg (Gagelweg). U steekt deze over en slaat het voetpad in (2 klaphekjes).

 

Impressies van de wandeling over het land van boer van Dijk. Hier heeft u uitzichten over enkele kilometers, die u elders in het groene hart niet tegen zult komen.

Voor de brug gaat u rechtsaf het voetpad in, dat zich achter de 2 klaphekjes bevindt. Het voetpad loopt over een strook weideland tussen twee sloten. 

Impressies van de wandeling over het land tussen de Gagelweg en Wilnis

Aan het einde van deze strook land, gaat u linksaf de brug over. Als u bij de asfaltweg (Oudhuijzerweg) komt, slaat u linksaf en dan komt u weer terug in Wilnis.

Kaartmateriaal

Stafkaart 1: 25.000:  31 E Vinkeveen

Literatuur

De Ronde Venen- Ontwikkelingsvisie
Gemeente De Ronde Venen
Mijdrecht 1998

Wandelpadenplan De Venen- Schets van een wandelroutenetwerk in het heerinrichtingswerk De Venen
Maatschap Lopende Zaken, januari 2000

Bereikbaarheid van Wilnis

Openbaar Vervoer

De hieronder genoemde buslijnen hebben een frekwentie van 1 maal per uur. Voor de precieze tijden kunt u het beste de openbare vervoersinformatie (0900- 9292) bellen of een gratis reisadvies inwinnen op de 9292 website

Buslijn 126

Amsterdam - Diemen - Amsterdam - Abcoude  - Vinkeveen - Wilnis - Mijdrecht

Buslijn 140

Utrecht - Vinkeveen - Wilnis - Mijdrecht - Uithoorn - Aalsmeer - Hoofddorp - Haarlem

Buslijn 141

(niet op zondag) Woerden - Kamerik - Kockengen - Wilnis - Mijdrecht

Buslijn 142

Amsterdam-CS- Amstelveen - Uithoorn - Mijdrecht - Wilnis

 Met de auto

Vanaf de A2 
(Amsterdam/Utrecht/Hilversum)

Neem afrit 4 (Vinkeveen) en volg de N201 (richting Uithoorn/Haarlem) tot voorbij Vinkeveen. Neem daarna de N212 (richting Wilnis/Woerden) en ga bij afslag "Wilnis Dorp" het dorp in.

Vanaf de A1 (Amsterdam/Hoofddorp/
Amstelveen/Uithoorn)

Volg de N201 (richting Vinkeveen/Utrecht) tot voorbij Mijdrecht. Neem daarna de N212 (richting Wilnis/Woerden) en ga bij afslag "Wilnis Dorp" het dorp in.

Vanaf Gouda/Woerden

Volg de A12 tot Woerden (afrit 14), ga door Woerden richting Mijdrecht en neem daarna de N212 (richting Wilnis) en ga bij afslag "Wilnis Dorp" het dorp in


Downloaden van de informatie over de wandeling en de artikelen van John Jansen van Galen en Haro Hielkema

De routebeschrijving (in Word 97 formaat) en het routekjaartje kunt u downloaden (ingepakt als ZIP bestand) vanaf deze homepage.
Op zaterdag 14 september 2002 schreef de journalist John Jansen van Galen het mooie verhaal 'Over gras, veen en liefst ook over de vaart' in de katern 'Kunst, wetenschap en reizen' (katern van de zaterdagkrant van Het Parool) over deze wandeling. We hebben toestemming gekregen om dit verhaal te presenteren via deze webpagina. Daarom kunt u dit verhaal (in Word 97 formaat, ingepakt als ZIP bestand, groot  6 Kb) downloaden vanaf deze website.
Op de website van De Trouw kunt het mooie verhaal 'Een doodgewone plank op een oude spoordijk'  van journalist Haro Hielkema lezen, dat verscheen in de katern 'Verdieping' bij de zaterdagkrant van 21 septenber 2002.

Geluidsfragmenten uit de radioreportage van dinsdag 20 januari 2004 op Radio M

Op dinsdagavond 20 januari 2004 vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur is op radio M een radioreportage uitgezonden, die gemaakt is door Marc van Rossum du Chattel. Ik heb samen met hem op maandag 8 januari stukken van de wandelroute gelopen. Aan deze reportage werkte ook Elza Vis van IVN De Ronde Venen mee.
De digitale audio op de CD van de reportage heb ik omgezet in MP3. Van de totale reportage heb ik daarna geluidsfragmenten gemaakt, die u hieronder kunt downloaden.

Helaas was ik tijdens de opname nogal verkouden. Ik hoop, dat u ondanks dat, toch van de geluidsfragmenten kunt genieten

Spoorbaan 7,3 Mb Geluidsopname, gemaakt tijdens de wandeling van station Vinkeveen naar de Veldwetering
Brug_veldwetering 4,4 Mb Geluidsopname, gemaakt even voor en tijdens de passage van de brug over de Veldwetering
Ruigkade 6,6 Mb Geluidsopname, gemaakt tijdens de wandeling over de Demmerikse Kade en de Ruigkade
Ringvaart 6,6 Mb Geluidsopname, gemaakt tijdens de wandeling vanaf station Vinkeveen naar de ringvaart
Van Dijk 8,7 Mb Geluidsopname, gemaakt tijdens het bezoek aan boer van Dijk in Wilnis


Video

Tijdens een wandeling op zondag 21 september 2008 heb ik een video gemaakt van de wandeling over de spoorbaan

Druk op de knop Play om de video te zienDeze pagina is het laatst aangepast op maandag 21 september 2009.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep

Terug naar:

Terug naar: