Foto 19 van de wadlooptocht in 2013 over de baai van Le Mont Saint Michel (Bretagne, Frankrijk)

wanlogo2.gif (16205 bytes)

Foto 19 van de wadlooptocht in juli 2013

We moeten door de stroomgeul waden, waarbijhet waterpeil tot ver boven onze knieen reikt (foto: Fred Triep)

Terug naar: Terug naar: