Friese Woudenpad (LAW 1-1)

voorheen Zevenwoudenpad

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Klik op het kaartje links als je een grote gedetailleerde kaart (100 Kb) van de route wilt zien.

Dit kaartje is een bewerking van de "Overzichtskaart Nederland van Lange-Afstands-Wandelpaden". 

Rechts ziet u de wandelgids van het Zevenwoudenpad

Algemene beschrijving

Het Friese Woudenpad is één van de Lange Afstands Wandelpaden (LAW)  in Nederland. Het is ontwikkeld door de stichting Wandelnet. Evenals alle andere LAW 's in Nederland is het pad gemarkeerd door rood- witte strepen. Het pad loopt van Lauwersoog door het oostelijk deel van Friesland  en het zuidwestpuntje van Drenthe naar Steenwijk. De totale afstand van deze route is 155 km. 

Gedetailleerde beschrijving

Dit pad loop ik samen met Marianne v.d.B. Het pad hebben we van zuid (Steenwijk) naar noord (Lauwersoog) gelopen. We zijn gestart op zaterdag 14 februari 2004 in Steenwijk. In de beschrijving zijn de gelopen afstanden langs het Zevenwoudenpad met vet, cursief schrift weergegeven en de "aanloop" en "afloop" kilometers in cursief schrift. 

zaterdag 14 februari 2004

Ik tref Marianne op het station van Steenwijk. Na een kopje koffie in de stationrestauratie gaan we vanaf het station linksaf en bij de spoorwegbomen de spoorbaan over. We lopen langs een drukke straat, die aan de noordkant Steenwijk uitgaat. Maar na de passage van de A 32 komen we in een landelijke omgeving, met bospaadjes.  We volgen heel even een mooi beukenlaantje.

Grote foto links is 143 Kb

Links: Een beukenlaan in het bosgebied ten noorden van Steenwijk

Foto: Fred Triep

We klimmen langzaam omhoog naar de Woldberg, helaas wordt het uitzicht vanaf de Woldberg belemmerd door de bomen. We kunnen nog wel de kerktoren van Steenwijk zien. Dan dalen we weer af. Op een open plek in het bos passeren we het natuurkampeerterrein De Woldberg. Dan volgt een afwisseling van bospercelen en open stukken. Op het landgoed Eese passeren we een heideveld met grafheuvels

Grote foto links is 85

Links: Heideveld op het landgoed Eese met grafheuvels

Foto: Fred Triep

Dan lopen we weer even door het bos. We passeren boerderij 't Eeseroo. Het pad maakt dan een slinger om Huize Eese heen. We passeren de oprijlaan van het huis en even later zien we een grote boerderij.

Grote foto links is 131 Kb en rechts 67 Kb

Links: Huize Eese ligt op een soort terp boven het omringende landschap
Rechts: Een van de boerderijen op het landgoed Eese

Foto's: Fred Triep

Na een korte wandeling door een open landschap duiken we weer een bos in. Dan volgt een klein heideterreintje, die men gedeeltelijk afgeplagd heeft. Na de passage van een klein bosperceeltje komen we weer tussen de akkerlanden van het Nijensleeker veld. Door de grijze luchten en het rustige weer ziet het landschap er mysterieus uit.

Grote foto links is 67 Kb 

Links: Uitzicht op het Nijensleeker veld

Foto: Fred Triep

Na de passage van een klein bosperceeltje vervolgen we onze weg op een schouwpad naast een gekanaliseerde beek.

Grote foto links is 105 Kb en rechts 133 Kb en 132 Kb

Links en rechts: We volgen een schouwpad langs een gekanaliseerde waterloop

Foto's: Fred Triep

Bij een dammetje in de beek steken we de beek over en dan volgt een route door een coulisselandschap naar het dorpje Wilhelminaoord. OP weg naar dit dorp passeren we een terreintje met wilde varkens en een even verderop oude huizen (Wartenahof?). Aan de asfaltweg blijkt een snackbar/cafe te zijn, waar we dankbaar gebruik van maken. Na de soep volgen we kort de asfaltweg en voorbij het kerkje van Wilhelminaoord duiken we weer het bos in.

Grote foto links is 162 Kb en rechts 122 Kb

Links: Oude huizen in het Wartenahof (Wilhelminaoord)
Rechts: Het kerkje van Wilhelminaoord

Foto's: Fred Triep

We lopen enige tijd door het bos, dan weer even door een open veld (Vledderveld) en dan gaan we weer een bosperceel in. We lopen dan om een mooi ven heen.

Grote foto links is 108 Kb

Links: Een ven in het bosperceel ten noorden van het Vledderveld

Foto: Fred Triep

Bij ëen parkeerplaats kruist de route een asfaltweg (De Jaren). Hier gaan we van de route af en we volgen gedurende anderhalve kilometer een rustig asafltweg naar ons overnachtingsadres in Vledder
gelopen afstand: 25 km + 1,5 km

zondag 15 februari 2004

Deze dag lopen we door Vledder terug naar de route, waar we dag ervoor geëindigd zijn. We lopen onder andere langs de kerk, waarvan ik onderstaande foto maak.

Grote foto links is 120 Kb

Links: De kerk van Vledder

Foto: Fred Triep

Vanaf het punt, waar we de route weer oppikken, gaan we het bos in. We lopen enige tijd door het bos, waarin kleine vennetjes verscholen liggen. Een kilometer verderop komen we weer in een afwisselend landschap van houtwallen, open stukken en bospercelen. Na een kort stuk door een open landschap (Turfpad) komen we weer door een stukje bos. We volgen een klein stukje een weg langs de bosrand (Schoollaan?)  en dat levert de onderstaande foto op.

Grote foto links is 143 Kb

Links: Het gefilterde ochtendlicht geeft het pad langs de bosrand een mysterieuze sfeer

Foto: Fred Triep

Dan volgen we weer korte tijd een bosweggetje, totdat we weer bij een bosrand komen. Deze bosrand blijkt de grens tussen de provincies Drenthe en Friesland te zijn. We volgen heel kort de Kolonievaart  langs de bosrand tot het eerste dammetje

Grote foto links is 89 Kb

Links: Het pad loopt tussen de bosrand en de Kolonievaart 

Foto: Fred Triep

Dan volgt een asfaltweg door een open landschap. Gelukkig is deze weg op zondagochtend heel rustig en na ongeveer 1,5 km lopen bereiken we het dorp Boijl. Het café De Tille is eigenlijk gesloten om deze tijd, maar omdat de familie in het café de verjaardag van de kasteleinsvrouw viert, kunnen we toch koffie drinken. Na de koffie vervolgen we onze route. Even verder in het dorp bevindt zich de torenloze kerk, waar een aparte klokkenstoel naast is gebouwd.

Grote foto links is 102 Kb en rechts 89 Kb

Links: Cafe De Tille in Boijl
Rechts: De torenloze kerk en de aparte klokkenstoel in Boijl

Foto's: Fred Triep

We gaan het dop weer uit en we lopen over een zandweg door een open landschap. Na de kruising met een asfaltweg komen we in een coulisselandschap van open stukken en houtwallen.

Grote foto links is 75 Kb en rechts 169 Kb

Links: We lopen vanuit Boijl over een zandweg het open landschap in.
Rechts: Het pad loopt langs een houtwal door het coulisselandschap

Foto's: Fred Triep

Dan volgen we een klein stukje een asfaltweg. Vrij snel slaan we rechtsaf en  gedurende 1,5 kilometer lopen we over een klinkerweggetje. De asfaltweg, waarop we dan terechtkomen, brengt ons naar de rivier Linde. We steken deze gekanaliseerde rivier over en en overkant volgen we een schelpenpad langs de rivier stroomopwaarts.

Grote foto links is 66 Kb en rechts respectievelijk 119 Kb,  131 Kb en  80 Kb 

Links: Uitzicht op de rivier Linde en het pad ernaast vanaf de brug.
Rechts: Een oude rivierarm van de Linde en het bosperceel ernaast wordt weer in een natuurlijke staat gebracht
Helemaal rechts en onder: Uitzicht vanaf het pad op de Linde en landschap er omheen

Foto's: Fred Triep

We volgen de Linde stroomopwaarts over 2 km. Dan buigt het pad naar links. Na 1800 meter lopen komen we op een asfaltweg (Bovenweg) uit. We lopen dan langs de lintbebouwing van het dorp Nijerberkoog. Bij de Boschhoeve gaan we weer van de asfaltweg af, we volgen een klinkerweg. Eerst is het landschap open en vrij snel komen we in een bosgebied (Het Diaconieveen van ´It Fryske Gea´). Een smal kronkelig pad voert ons rondom het Diaconieveen, waar ik een foto´s van het landschap maak.

Grote foto links is 152 Kb en rechts 123 Kb en 159 Kb

Links en rechts: Impressies van het Diaconieveen

Foto's: Fred Triep

Als we het bosgebied verlaten, komen we weer op een asfaltweg. We volgen deze asfaltweg gedurende 1 km en komen uit bij de sluis in de Tjonger. Het cafeetje aan de overkant van de Tjonger zou pas om half vier open gaan, maar de bejaarde kastelein wil voor ons wel om kwart over drie wat inschenken.
Dan lopen we gedurende 1 km over een betonpad langs de Tjonger. De lucht ziet er dreigend uit, maar het blijft gelukkig droog.

Grote foto links is 86 Kb en rechts 94 Kb en 57 Kb

Links: Rivier de Tjonger
Rechts: Het landschap langs de Tjonger
Helemaal rechts: De Tjonger en het fietspad ernaast in een "dreigend uitziend" landschap

Foto's: Fred Triep

We gaan aan het einde van dit betonpad naar links en dan volgt een lang graspad.

Grote foto links is 73 Kb

Links: We volgen een breed graspad vanaf de Tjonger naar Hoornsterzwaag

Foto's: Fred Triep

We kruizen tweemaal de sloot langs de graspad, voordat we op een asfaltweggetje komen, die ons naar weg door Hoornsterzwaag brengt. In Hoornsterzwaag vinden we snel de bushalte. Helaas is de bus net weg, zodat we vijftig minuten moeten wachten op het busje van lijn 16. Deze brengt ons later naar Heerenveen.
gelopen afstand: 1,5 km+ 23 km

maandag 1 maart 2004

In de middag komen we met de bus vanuit Heerenveen in Hoornsterzwaag aan. We vervolgen het pad. Bij de splitsing van de 2 takken van het pad, pakken we de oostelijk tak (via de Duurswouder Heide).  Anderhalf uur later komen we in Donkerbroek aan. Daar overnachten we die avond op een adres, ongeveer 200 meter uit de route.
gelopen afstand: 6 km + 200 m

dinsdag 2 maart 2004

We lopen van Donkerbroek naar Ureterp via de oostelijke tak van het Zevenwoudenpad. Nadat we de Moskoureed hebben afgelopen en het dorpje Petersburg zijn gepasseerd, komen we in het natuurgebied van de Duurswouder heideaan. Eerst lopen we door een stuk bos, daarna over het heidegebied met droge en natte stukken.

Grote foto links is 169 Kb en rechts 83 Kb en 108 Kb

Links: Door het bosgebied komen we bij de open heide uit
Rechts: Het open heidelandschap van de Duurswouderheide
Helemaal rechts: Een nat stuk van de Duurswouderheide

Foto's: Fred Triep

We lopen dwars door het heidegebied en we passeren daarbij een schaapskudde en nog meer plassen

Grote foto links is 45 Kb en rechts 96 Kb en 80 Kb

Links: Op de Duurswouderheide grazen schapen
Rechts: Een van de  drassige gebieden van de Duurswouderheide
Helemaal rechts: Open heide landschap van de Duurswouderheide

Foto's: Fred Triep

We verlaten het heidegebied aan de noordkant. Door een coulisselandschap met drassige weiden bereiken we de Kromme Singel. Bij de Kromme Singel passeren we eerst nog een ven, de Fraulevijver.

Grote foto links is 140 Kb en rechts 117 Kb

Links: We lopen door een coulisselandschap met houtwallen en drassige weiden
Rechts: De Fraulevijver in 't Oude Bosch

Foto's: Fred Triep

We volgen een fietspad, dat een beek kruist. Deze beek, die nog enigszins een natuurlijke loop heeft, is het Koningsdiep.

Grote foto links is 69 Kb en rechts 93 Kb

Links: Het fietspad kruist het Koningsdiep via een fietsbrug
Rechts: Het Koningsdiep meandert door de weilanden

Foto's: Fred Triep

Dan lopen we door een open weide landschap naar de samenkomst met de westelijke tak van het Zevenwoudenpad. We passeren dan de entree van de Oereterper Gastenkeamer. We hebben echter een goedkopere overnachtingsplek gevonden en daarom lopen we door.

Grote foto links is 175 Kb 

Links: Het pad naar de Oerterper Gastenkeamer

Foto: Fred Triep

We volgen gedurende twee kilometer een fietspad, dat van de samenkomst van beide routes naar het dorp Ureterp loopt. In Ureterp pakken we de bus naar Drachten, waar we in het huis van Marianne slapen.
gelopen afstand: 200 m + 16 km

woensdag 3 maart 2004

's Ochtends pakken we de bus vanuit Drachten naar Ureterp. Vandaar lopen we via de westelijke tak (via Beetsterzwaag)  terug naar Hoornsterzwaag.

- binnenkort wordt het verhaal hieronder aangevuld met meer tekst en foto's
gelopen afstand: 23 km

zaterdag 10 april 2004

Met de bus zijn we vanuit Drachten in Ureterp aan gekomen. Daar pakken we de route weer op. Via Drachtstercompagnie, Houtgehage en Rottevalle lopen  we naar Harkema. 

zondag 11 april 2004

Vanaf Harkema lopen we via Eastermar, Skulenboarch en Jistrum naar de bushalte aan de N356 (Leeuwarden- Groningen).

zaterdag 25 september 2004

's Octends zijn we met de bus vanuit Leeuwarden weer op de bushalte aan de N356 aangekomen. We lopen via Kuikhorne , Broeksterwald en Damwoude naar Dokkum.

zondag 26 september 2004

Vanuit de buitenwijk van Dokkum, waar we die nacht geslapen hebben, lopen we de route door het  centrum van Dokkum. We verlaten het centrum aan de oostkant en vanaf dat moment volgen we steeds het Dokkumer grootdiep. Bij Dokkumer Nieuwe Zijlen gaan we de polders van het Lauwersmeergebied in. Bij Ezumalzijl komen we weer op de dijk, Dan volgen we de dijk naar Oostmahorn.
Vanaf Oostmahorn lopen we naar Anjum om de bus terug naar Leeuwarden te pakken

zaterdag 27 november 2004

We zijn weer lopend vanaf Anjum in Oostmahorn aangekomen. Vandaar volgen we de dijk aan de buitenkant van het Lauwersmeergebied, totdat we bij de Waddenzeedijk zijn aangekomen. Die laatste dijk volgen we tot Lauwersoog, waar we het Zevenwoudenpad beëindigen. Vanaf daar lopen we verder het Nederlandse Kustpad, deel 3 (het vroegere Wad- en Wierdenpad).

Overnachtingsadressen

Binnenkort zal ik de overnachtingadressen langs dit pad in een aparte pagina "Overnachtingadressen langs het Zevenwoudenpad" opslaan. Het bevat adressen uit de gids  en adressen, die wij onderweg krijgen. Mocht je ook een nieuw adres weten, laat het mij dan weten via email.

Wandelarrangementen in Friesland

Bekijk hieronder de mogelijke  wandel- en  fietsarrangement of hotels in Friesland. U kunt ook via deze site boeken:

 

Literatuur

Zevenwoudenpad
Lange-Afstabds-Wandelpad 1-I, Lauwersoog- Steenwijk, 155 km
Wandelplatform-LAW, Amersfoort, 2001
ISBN 90- 71068- 28- 51-x

Overzichtskaart 2006- 2008 Lange Afstandspaden Nederland, 1:500.000
Overzicht wandelmogelijkheden- dagtochten- overnachten onderweg- nuttige adressen- tips
Stichting Wandelplatform- LAW, Amersfoort, 2006
ISBN 90-71068-68-4
http://www.wandelnet.nl/
bestellen: slaw@wandelnet.nl

Links

Op de volgende webpagina's staat meer informatie over het Zevenwoudenpad:

Deze pagina aangevuld op donderdag 11 mei 2006.

Voor aanvullingen en wijzigingen, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep

Terug naar:
  • Overnachtingsadressen lang het Zevenwoudenpad
Terug naar: