Brabants Vennenpad (streekpad 5)

voorheen Vennekespad

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Klik op het kaartje links als je een grote gedetailleerde kaart (287 Kb) van de route wilt zien.
Klik op de gids rechts als je de boekbespreking van Nico Hoogerbrug over deze gids wilt lezen.

Dit kaartje is een bewerking van het kaartje uit de gids (zie foto rechts)

Algemene beschrijving

Het Brabantse Vennenpad is één van de streekpaden in Nederland, die door het Nivon ontwikkeld is. Het pad bestaat sinds 1997. In dit pad zijn grote delen van het "oude" Brabantse Kempen en Vennenpad (LAW 502) opgenomen. Het Vennekespad is uitgebreid met nieuwe stukken, zodat het nu een rondwandeling is geworden. Evenals alle andere streekpaden in Nederland is het pad gemarkeerd m.b.v. rood-gele strepen. 
Het pad loopt rond door Zuidoost Brabant, rondom de stad Eindhoven. Er is een korte aanlooproute vanaf station Eindhoven naar de rondwandeling even ten noordoosten van het centrum van Eindhoven (bij een brug over de Dommel).
De totale afstand van deze route is 200,5 km. Op mijn wandelwebsite kunt u ook een bespreking van de gids vinden door Nico Hoogerbrug.

Gedetailleerde beschrijving

Dit streekpad  loop ik samen met Agnes, Millicent en Jitske. Wij lopen de tocht in een richting tegen de klok in (linksom) en we zijn gestart op zaterdag 19 februari in Eindhoven.
In de beschrijving zijn de gelopen afstanden langs het Vennekespad met vet, cursief schrift weergegeven en de "aanloop" en "afloop" kilometers in cursief schrift.

zaterdag 19 februari 2000

Jitske is ziek geworden en ik tref Agnes en Millicent op het station in Eindhoven.Na een kop koffie in de stationsrestauratie verlaten we het station aan de noordkant. Na de passage van een drukke straat steken we een bruggetje over en dan komen we aan de rechterkant van de Dommel. We volgen dit riviertje enige tijd, steken het weer over en nadat we door een viaduct onder een vierbaansweg zijn gegaan, volgen we weer de Dommel, nu aan de linkerkant. Bij de splitsing van de 2 takken van de route (die van linksom en die van rechtsom Eindhoven) pakken we de route linksom richting St Oedenrode. De route volgt de oostrand van de bebouwing van Eindhoven. Na de passage van een weg komen de problemen. De markering wijst ons langs een weg naar het oosten, het kaartje geeft aan, dat we na het noorden moeten. We volgen enige tijd de markering, maar we belanden dan op een zandplek, waar geen markering meer staat. We keren terug naar de plek waar de route volgens het kaartje moet lopen. Na enige tijd komen we weer bij de Dommel uit. Een bordje geeft aan, dat de route tot 1 mei langs de Dommel geblokkeerd is. 

Grote foto links is 130 Kb, rechts 128 Kb

Links, Uitzicht op de Dommel
Rechts Nogmaals een uitzicht op de Dommel

Nadat we om wat omheiningen zijn heen gelopen, kunnen we de route echter zonder problemen vervolgen. We volgen nu enige tijd de Dommel, totdat we bij een stuw uitkomen. We steken de Dommel over en vrij snel staan we voor de Hooydonkse watermolen.

Grote foto links is 86 Kb, rechts 116 Kb

Links, De Hooydonkse watermolen
Rechts, Waterrad van de Hooydonkse watermolen

Daarna moeten we een stukje langs een asfaltweg lopen en volgen we enkele zandpaden door bospercelen. We lopen de ophaalbrug over het Wilhelminakanaal over.
Vanaf het Wilhelminakanaal tot voorbij het dorp Breugel moeten we langs asfaltwegen en over fietspaden lopen. Ongeveer 1,5 km ten noorden van Breugel maakt de route (vanaf de Vresselse weg) een slinger naar het westen, waarbij we over wat heuvels lopen met fraaie uitzichten op de Dommel, die onder ons meandert. De route loopt terug naar de Vesselse weg en nadat we deze enkele meters gevolgd hebben, duiken we de andere kant van de weg het Vesselse Bosch in. We passeren enkele vennen (Hazelputten), maar tijdens onze wandeling lang het ven raken we de markering kwijt.
We proberen de route nog terug te vinden, maar omdat het tegen het einde van de wintermiddag loopt, besluiten we via de weg naar St Oedenrode te lopen. Daar pakken we de we de weg, die ons naar het gehucht Bus brengt, waar ons overnachtingsadres ligt.
gelopen afstand : 20 km + 6 km

zondag 20 februari 2000

Vanaf Bus lopen we naar een brug over de Dommel ten westen van St Oedenrode. Aan de noordkant van de Dommel pakken we de route weer op. De route volgt enkele onverharde paden die door de open landerijen ten noorden van de Dommel lopen. We komen in Liempde uit. Daar gaan we van de route af. We lopen door het dorp heen en we volgen de asfaltweg naar Boxtel naar het station NS
gelopen afstand : 2 + 9 + 5 km

zaterdag 15 april 2000

Ik heb mijn auto bij station Oisterwijk gezet en ik tref Agnes en Millicent in de stoptrein naar Boxtel. Daar nemen we de treintaxi naar Liempde, naar de plek, waar we op zondag 20 februari van de route zijn afgegaan. Aan de zuidkant van het dorp volgen we een asfaltweg, die eveb verderop de A2 oversteekt. Daarna komen we door het loofhoutbos van de landgoederen Veldersbos en Heerenbeek. Enige tijd lopen we door een coulissenlandschap (De Mortelen), bestaande uit bosperceeltjes, akkertjes en stukjes weiland, totdat we bij natuurreservaat Kampina uitkomen.
In de Kampina gaan we eerst door wat bosachtig terrein. Daarna lopen we over een open stuk vochtige heide, waarin we veel vennen zien.

Grote foto links is 121 Kb, rechts 91 Kb

Links en Rechts, Uitzichten vanaf het pad op de Kampina (heide met vennen)

Daarna duiken we de bossen van Oisterwijk in. Aan het einde van de middag komen we bij het Aderven.

Grote foto links is 68 Kb

Links, Uitzicht op het Aderven in de Oisterwijkse bossen

We lopen langs het mooie ven. Daarna  gaan we naar  restaurant De Blauwe kei, waar we nog een kopje koffie drinken. Daar verlaten we de route. We nemen de asfaltweg richting Oisterwijk.  We zetten Millicent bij het station af en daarna lopen Agnes en ik naar ons overnachtingsadres ten noorden van het dorp Oisterwijk.
gelopen afstand : 18 +  5 km

zondag 16 april 2000

Die ochtend lopen Agnes en ik weer terug naar het station, waar we Jitske oppikken. We lopen de weg terug naar waar we de dag er voor van de route afgestapt zijn.
De wandelroute loopt nu door de bossen, waarbij af en toe omhoog en omlaag gaan. We lopen een behoorlijk stuk langs het Goorven.

Grote foto links is 83 Kb, rechts 125 Kb

Links, Het Goorven
Rechts, Nogmaals het Goorven

Daarna passeren we het Diaconieven. We steken de Reusel over en daarna lopen we een stukje langs dit riviertje.

De grote foto links zijn respectievelijk 129 Kb, 147 en  135 Kb

Links en Rechts (2x)
Uitzichten op het riviertje Reusel, dat door de Oisterwijkse bossen loopt

Dan passeren we nog het voedselrijke Rietven.

Grote foto links is 97 Kb

Links, Het Rietven

Vrij snel daarna staan we op de asfaltweg naar Moergestel. We komen uit bij het terras van restaurant "De Jonge Hertog". Na een consumptie  vervolgen we de route door het bos (landgoed Ter Braakloop).
We kruisen de A 59 en ook daarna lopen we enige tijd door een bos (Kerkeindsche Heide), totdat we bij het Wilhelminakanaal uitkomen. We lopen enige tijd langs het kanaal en steken dan het kanaal over bij de ophaalbrug. Daarna volgen we enkele weggetjes ten zuiden van recreatiepark Beeksche Bergen totdat we bij de weg Tilburg- Hilvarenbeek komen. Op de parallelweg bij Westerwijk nemen we de bus naar Tilburg.
gelopen afstand : 5 + 16 km

zaterdag 8 juli 2000

We lopen van Westerwijk naar de Lage Mierdeseweg (dit wordt nog aangevuld). Vandaar volgen we de weg naar Lage Mierde, waar we slapen.
gelopen afstand : 19 + 3 km

zondag 8 oktober 2000

We lopen van de Lage Mierdeseweg naar Bladel (dit wordt nog aangevuld).
gelopen afstand : 1 + 20 km

Overnachtingsadressen

Voor de overnachtingsadressen langs dit pad ga ik een aparte pagina "Overnachtingsadressen lang het Vennekespad" maken. Het bevat adressen uit de gids en adressen, die wij onderweg krijgen. Mocht je ook een nieuw adres weten, laat het mij dan weten via email

Literatuur

Vennekespad
Wandelroute Zuidoost- Brabant, Streekpad 5
Nivon, Amsterdam, 1997
ISBN 90- 70601- 64-8

Links

Er zijn nog geen links.

Deze pagina is het laatst aangevuld op zondag 21 januari 2001.

Voor aanvullingen en wijzigingen, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep

Terug naar:
  • Overnachtingsadressen lang het Vennekespad
Terug naar: