Bespreking van wandelboeken/gidsen

door Nico Hoogerbrug

wanlogo2.gif (16205 bytes)

 

De gids van het Noaberpad,  LAW 10 (tweede druk)

Een wandeling langs de oostgrens van Nederland van 379 km

Het Noaberpad is een heruitgave waarin enkele wijzingen zijn aangebracht. Er zijn kleine verbeteringen aangebracht in de tekst en op de kaarten, terwijl er ook wat vernieuwingen zijn aangerbacht.

De spreuk "In het Veen ziet men (niet) op een turfje", is ook nu weer niet gewijzigd. Er zijn naast een nieuwe aanlooproute vanuit Meppel, korte stukjes aan de route toegevoegd. Ook zijn de alternatieve routes aangegeven, terwijl de kruisende of toe leidende LAWs op de kaart en in de tekst zijn vermeld.

Het boek is gezet in een duidelijke letter en is voorzien van twee uitklapbare bladwijzers. De route is ingetekend op een topografische kaart. Een extra kaart is niet direct nodig, maar voor het overzicht en het vinden van alternatieve eigen routes wel erg handig.

Gegevens

Gids Noaberpad, LAW- 10
Uitgeverij NIVON, Amsterdam, 2000 (2e druk)
ISBN 90-7060-74-
Prijs f 24,50

Terug naar: Terug naar: