Een rondwandeling van 11 km vanaf slot Loevestein (met eventuele aanloop vanaf Woudrichem of Brakel)

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Tekening van de wandelroute

Deze kaart is ontstaan door een grondige bewerking van het MapSource kaartje, dat ik verkregen heb na het inlezen van de gegevens uit mijn Garmin E- Map GPS ontvanger

Klik op de tekening als u de gedetailleerde tekening van de wandelroute wilt zien.

Algemene Beschrijving

Deze rondwandeling loopt door het rivierenlandschap tussen de Waal (noordkant) en de afgedamde Maas (zuidwestkant). De route volgt grotendeels de dijken langs deze rivieren en daarnaast ook een stukje noord- zuid lopende dijk aan de oostkant. Dit stuk rivierenlandschap is nog voor een groot deel natuurlijk, omdat grote delen niet in cultuur zijn. 
De wandeling komt voor een groot deel overeen met die beschreven door Joost Dijkerman in de Provinciale voetwijzer 3 en met die van Kees ten Holt en Jouke van der Meij in hun boek "Lopen over gras" (zie literatuur).
De wandeling kan gestart worden vanaf slot Loevestein, als u per auto naar dit slot gaat (11 km). U kunt ook vanaf Woudrichem starten, dan moet u gebruikmaken van het voetveer over de afgedamde Maas vanaf Woudrichem naar het slot. De totale loopafstand wordt dan ongeveer 12 a 13 km. Als u vanaf de veerhaven van Brakel (met aanloop heen en terug vanaf Brakel, aangegeven door de paarse stippen op  de kaart) de wandeling maakt, dan moet u rekenen op een totale wandeling van ongeveer 17 km.

Gedetailleerde beschrijving

De wandeling volgens de rode stippen heb ik gemaakt op zondag 21 mei 2006 met Bart, Guus, Hans, Wiel en Wiebe. We hebben de auto's in Woudrichem gezet en vandaar zijn we naar slot Loevestein gelopen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het voetveer.

Kijk van tevoren, wanneer het voetveer vaart. De dienstregeling is beperkt!
Info en dienstregeling van het 
voetveer Woudrichem- Loevestein

De grote foto is 92 Kb

Links: Het voetveer over de afgedamde Maas tijdens de wandeling van Woudrichem naar slot Loevestein

Foto: Fred Triep

Deze wandeling heb ik op 1 juni 1997 met mijn wandelclubje gemaakt vanaf de veerpont bij Brakel.

Routebeschrijving

1. Vanaf slot Loevestein lopen we naar de parkeerplaats aan de oostkant van het slot.

De grote foto's zijn 74 Kb en 85 Kb

Links: Slot Loevestein, met de ingang (gezien van de zuidkant)
Rechts: Het poortje in de Waaldijk naar slot Loevestein (gezien vanaf het slot)

Foto's: Fred Triep

2. Ga links van de parkeerplaats het dijkje op, dat door de uiterwaarden loopt. U moet daarvoor een hek openen. 
3. U loopt nu over een laag dijkje door de uiterwaarden. 

De grote foto's zijn 75 Kb en 93 Kb

Links: Uitzicht op de Waal
Rechts: We lopen over een laag dijkje (zomerdijk) door de uiterwaarden van de Waal

Foto's: Fred Triep

Uiteindelijk komt u op de hoge dijk uit. 
4. Ga hier omhoog en ga door het hek die dijk op. 
5. Volg het fietspad naar links tot voorbij de picknick tafel.

De grote foto is 80 Kb

Links: Rond het fietspad op de dijk liggen schapen te rusten

Foto: Fred Triep

6. Ga even voorbij die picknick tafel rechtsaf de Waaldijkweg over en het dijkje (Nieuwendijk) op, dat loodrecht op de Waaldijk staat.
7. Ga langs de slagboom en volg de Nieuwendijk. Links ziet u een fort liggen.

De grote foto is 209 Kb

Rechts: Panoramafoto van het fort langs de dijk met de gracht er omheen 

Foto: Fred Triep

De dijk maakt na enige tijd een bocht om langs een wiel te lopen.

De grote foto's zijn respectievelijk 154 Kb, 104 Kb en 163 Kb

Links: We lopen over het dijkje (de Nieuwendijk) van de Waal naar de Afgedamde Maas
Rechts: Landschap, gezien vanaf de Nieuwendijk
Helemaal rechts: Een van de wielen (restanten van dijkdoorbraken), die tegen de Nieuwendijk aan ligt

Foto's: Fred Triep

8. Kruis de verharde weg en volg het doodlopende weggetje rechtdoor, dat nu Nieuwendijk heet en passeer de slagboom recht voor je waarna de weg overgaat in een pad.
9. Op de volgende kruising staat het bordje Loevestein. Ga hier rechtsaf. 
10. Steek de verharde weg weer over en ga over het fietspad naar rechts.
11. Bij de Schouwendijk (wegwijzer naar Loevestein) gaat u linksaf.
12. Ga direct na de fabriek een weggetje in, dat naar de dijk van de afgedamde Maas loopt.

De grote foto's zijn 73 Kb en 55 Kb

Links: We komen naast de fabriek op de dijk langs de Afgedamde Maas
Rechts: We lopen over de dijk langs de Afgedamde Maas

Foto's: Fred Triep

13. Ga het hek over en volg de dijk naar rechts.

De grote foto's zijn 52 Kb en 58 Kb

Links: Terwijl wij boven op de dijk langs de Afgedamde Maas de schapen "voortdrijven", passeren andere wandelaars ons beneden langs
Rechts: Terugblik over de Afgedamde Maas

Foto's: Fred Triep

14. Waar de dijk een bocht naar rechts maakt (bij een bosje), gaat u de dijk naar links af en ga dan over het hek.

De grote foto is 41 Kb 

Links: De dijk langs de Afgedamde Maas maakt een bocht naar rechts, maar bij het bosje gaan wij links naar beneden

Foto: Fred Triep

15. Blijf nu de rivier volgen over een onduidelijk pad.

Voor de afkorting (aangegeven met groene stippen op het kaartje), ga rechtdoor en vervolg de beschrijving bij punt 21

16. Ga over een stenen sluis, die over een afwatering is gebouwd en ga dan rechtsaf. 
17. Volg de afwatering en bij de bocht naar links. Vervolg je route met de sloot aan je rechterhand.
18. De route gaat nu door en stuk weiland dat overgaat in een smal pad. . 

De grote foto's zijn 99 Kb en 152 Kb

Links: We vervolgen de sloot, die aan onze rechterkant ligt
Rechts: Er is een smal bruggetje naar de overkant. We negeren dit bruggetje en lopen verder langs de watekant

Foto's: Fred Triep

19. Volg het pad, totdat je rechts een hek ziet met een bord (je bekijkt het bord aan de achterzijde.
20. Ga hier het pad linksaf en volg dat tot aan de dijk. Ga bij de dijk rechtsaf.

De afgekorte route en de "normale route" komen hier weer samen.

21. Vervolg de dijk tot een verharde weg. Ga die weg rechtsaf

Voor de afkorting (aangegeven met oranje stippen) volgt u de weg tot aan het parkeerterrein. Als u bij dit parkeerterrein links afgaat, dan staat u enkele minuten later weer voor slot Loevestein.

22.  Ga het eerste pad aan uw linkerkant in. U volgt nu een pad, dat aan de andere kant van slot Loevestein ligt, dan waar u gestart bent. Het slot ziet u slechts af en toe, omdat het aan deze kant omgeven is door een bosje. 

De grote foto is 97 Kb

Rechts: Slot Loevestein (tussen de bomen door), gezien vanaf de achterkant

Foto: Fred Triep

23. Volg het pad totdat u bij de T splitsing komt van het pad dat vanaf het voetveer naar het slot loopt. Als u hier rechtsaf gaat, komt u weer bij de start van de wandeling. Als u hier linksaf gaat komt u weer bij het voetveer uit.

De grote foto is 82 Kb 

Links: Terugtocht met het voetveer van slot Loevestein naar het stadje Woudrichem over de Afgedamde Maas

Foto: Fred Triep

Openbaar Vervoer

Voor de precieze tijden kunt u het beste de openbare vervoersinformatie (0900- 9292) bellen, een gratis reisadvies inwinnen op de 9292 website of de onderstaande dienstregelingen van de BBA en de veerdienst Gorinchem (zie hieronder) bekijken. U kunt in Woudrichem komen met de volgende bus en bootlijnen:

buslijn 121 Den Bosch-  Gorkum, dienstregeling
buslijn 121 Gorkum- Den Bosch dienstregeling
buslijn 192 Waalwijk- Woudrichem dienstregeling
buslijn 192 Woudrichem- Waalwijk dienstregeling
Veerdienst Gorinchem Gorkum- Woudrichem
Woudrichem- Gorkum
dienstregeling

Kaartmateriaal

Stafkaart 1: 25.000: 38 H (noordkant gebied) en 44 F (zuidkant gebied)
Stafkaart 1: 50.000: 38 Oost en 44 Oost

GPS waypoints

- Binnenkort zullen ook de GPS Waypoints en de track beschikbaar komen

Literatuur

Deze wandeling is ontstaan uit een lijnwandeling (wandeling 17), die beschreven staat in de volgende wandelgids:

Provincie Voetwijzer 3
Joost Dijkerman
Zeventien dagwandelingen in het Gelders Rivierengebied
Op Lemen Voeten, Amsterdam, 1994
ISBN 90-800642-8-9

De wandeling stond ook beschreven in de volgende wandelgids:

Kees ten Holt & Jouke van der Meij
Lopen over gras- Wandelingen in en om de De Randstad
Bert Bakker, 1982
ISBN 90-6019-827-1 (niet meer leverbaar)

Links

Over het wandelen in het gebied rondom Loevestein zijn de volgende webpagina's te vinden:

 


Deze pagina is het laatst aangevuld op dinsdag 6 november 2007.

Voor aanvullingen of reacties, stuur mij een email:

Stuur je reactie !email: Fred Triep

Terug naar: Terug naar: