Het Pelgrimspad, LAW 7

wanlogo2.gif (16205 bytes)

door Fred Triep

Klik op het kaartje links als je een grote gedetailleerde kaart (270 Kb) van de route wilt zien.

Klik op de eerste gids links om de bespreking door Nico Hoogerbrug te lezen

Dit kaartje is een bewerking van de "Overzichtskaart Nederland van Lange- Afstands- Wandelpaden". 

Rechts ziet u de twee wandelgidsen van het Pelgrimspad (deel 1 en deel 2)

Algemene beschrijving

Het Pelgrimspad is één van de Lange Afstands Wandelpaden (LAW)  in Nederland. Evenals alle andere LAW 's in Nederland is het pad gemarkeerd door rood- witte strepen. Het pad loopt van Amsterdam naar Den Bosch (LAW 7, I) en van daar naar Visé  (LAW 7, II). De totale afstand van deze route is 466 km. Pelgrimspad, deel I vervangt de vroegere OLAT uitgave "Veenweidepad- LAW 401". Pelgrimspad, deel II vervangt het ANWB gidsje "Noordzee- Limburg", LAW 4 uit 1983.
Op mijn wandelwebsite kunt u ook een bespreking van de wandelgids Pelgrimspad deel I vinden door Nico Hoogerbrug.

Gedetailleerde beschrijving

Dit pad loop ik samen met Marianne v.d.B. Het pad hebben we niet helemaal in de volgorde van noord naar zuid gelopen. Wij zijn begonnen met het tweede deel van Pelgrimspad, van Den Bosch naar Maastricht. Daarna hebben we het eerste deel gedaan, van Amsterdam naar Vught. De beschrijving hieronder geeft de de volgorde van het pad weer.
We zijn gestart op zondag 11 november 2001 in Den Bosch en we hebben het pad afgerond op maandag 22 december 2003 (in Vught).
In de beschrijving zijn de gelopen afstanden langs het Pelgrimspad met vet, cursief schrift weergegeven en de "aanloop" en "afloop" kilometers in cursief schrift. 

zondag 14 december 2003

Ik tref Marianne voor het Centraal station in Amsterdam. Zij heeft voor deze korte tocht van ongeveer 6 km Petra meegenomen. Het is voor mij vreemd om in mijn eigen woonplaats een LAW te lopen en die als toersit mee te maken.
We lopen de Damrak af en passeren de Dam op weg naar het Rokin.

Grote foto links is 156 Kb

Links: De Dam in Amsterdam, gezien vanaf het Damrak

Foto: Fred Triep

Dan lopen we nog een stukje over het Rokin aan de rechter zijde tot aan de Wijde Kapelsteeg. Die slaan we we rechtsaf in, we kruisen de Kalverstraat en we lopen door de toegangspoort van het Burger Weeshuis naar binnen.

Grote foto links is 191 Kb

Links: Via de toegangspoort gaan we het Burger Weeshuis binnen

Foto: Fred Triep

Dan gaan we door de glazen deuren de schuttersgalerij (die alleen tussen 11.00 en 17.00 uur open is) in.

Grote foto links is 158 Kb en rechts 157 Kb

Links: De schuttersgalerij, gezien in de richting van het Begijnhof
Rechts: De schuttersgalerij, gezien in de richting van de Kalverstraat

Foto's: Fred Triep

We verlaten de Schuttersgalerij door de andere deur en een paar meter verder gaan we rechtsaf het Begijnhof op. 

Grote foto links is 191 Kb

Links: We lopen het Begijnhof rond, dat op zondagmiddag nog rustig is

Foto: Fred Triep

We verlaten het Begijnhof via het toegangspoortje naar de Spui. Daar gaan we rechtsaf . We steken de het plein over en gaan door de Heisteeg verder.

Grote foto links is 182 Kb en rechts 172 Kb

Links: Het Spui, gezien vanaf het toegangspoortje naar het Begijnhof
Rechts: Het Spui, gezien vanaf de hoek met de Nieuwezijds Voorburgwal

Foto's: Fred Triep

We gaan door de Heisteeg, kruisen de Singel en vervolgen onze weg door de Wijde Heisteeg naar de Herengracht. Die kruisen we ook en dan gaan we meteen linksaf de gracht op.

Grote foto links is 244 Kb

Links: We gaan linksaf de Herengracht op

Foto: Fred Triep

We volgen de gracht tot aan de hoek met de Leidsegracht. Daar slaan we rechtsaf en we vervolgen onze weg langs die gracht.

Grote foto links is 246 Kb

Links: We lopen aan de rechterkant van de Leidsegracht van het centrum af

Foto: Fred Triep

We steken de Marnixstraat over, gaan de brug over en volgen de Leidsekade. Dan komen we op het Leidseplein uit. Na café de Balie gaan we onder de poort door naar het Max Euweplein.

Grote foto links is 179 Kb en rechts 206 Kb

Links: Het Leidseplein, gezien vanaf het trottoir voor Americain
Rechts: Schakers zijn druk aan het schaken op het Max Euweplein

Foto's: Fred Triep

Na een consumptie op dit plein steken we de Singelgracht over en gaan we het Vondelpark in. De buien breken nu regelmatig los, waardoor het fotograferen minder aangenaam wordt. We lopen het Vondelpark door, steken de Amstelveenseweg over, steken de Schinkel over en we vervolgen dan onze route over de Sloterkade. Bij de brug over de Schinkel bij de Zeilstraat stoppen we met de route, we gaan rechtsaf en drinken nog wat op het Hoofddorperplein.
gelopen afstand: 6 km

zaterdag 24 mei 2003

We pakken tramlijn 2 uit Nieuw Sloten naar het Hoofddorperplein. Vandaar gaan we rechtsaf de Sloterkade op. 

Grote foto links is 217 Kb

Links: De Sloterkade met uitzicht op de brug naar de Zeilstraat

Foto: Fred Triep

Waar de Sloterkade overgaat in de Rijnsburgstraat volgen wij het voetpad langs het water. We komen even later uit op het jaagpad, dat langs woonschepen loopt. We steken nog een brug over en dan komen we bij het sluisje voor het Nieuwe Meer.

Grote foto links is 134 Kb en rechts 256 Kb

Links: Uitzicht op de Schinkel met woonschepen vanaf het sluisje
Rechts: Het sluisje voor het Nieuwe Meer, met op de achtergrond de brug in de ringweg (A10)

Foto's: Fred Triep

Via de linker sluisdeur gaan we naar de ander kant van de Schinkel en dan volgen we het fietspad. Even verder gaan we rechtsaf de Jachthavenweg in, we lopen onder de ringweg door en en dan zien we het nieuwe ING gebouw verschijnen.

Grote foto links is 155 Kb

Links: Het nieuwe ING gebouw langs de A 10, gezien vanaf de Jachthavenweg

Foto: Fred Triep

We vervolgen onze route het Amsterdamse Bos in. We komen langs de kop van de Bosbaan en daar blijken roeiwedstrijden aan de gang te zijn.

Grote foto links is 159 Kb en rechts 99 Kb

Links: Uitzicht op de Bosbaan vanaf de kop van de baan
Rechts: Uitzicht op een roeiwedstrijd op de Bosbaan vanaf de kop van de baan

Foto's: Fred Triep

Dan volgen enige paden door het Amsterdamse Bos, waardoor we op de heuvel komen. Daar hebben we uitzicht over een grashelling naar beneden en de bosranden.

Grote foto links is 219 Kb

Links: Uitzicht vanaf de heuvel in het Amsterdamse Bos

Foto: Fred Triep

Daarna lopen we gedurende enige tijd over verschillende paadjes door het bos, we gaan onder de A9 door en dan komen we uit bij 'De Poel'.

Grote foto links is 121 Kb

Links: Uitzicht op 'De Poel' en het stadhuis van Amstelveen

Foto: Fred Triep

We maken nog een behoorlijk slinger door het zuidwestelijke deel van het Amsterdamse Bos, voordat we bij de ringvaart uitkomen bij de brug naar Schiphol- Oost. Daar volgen we enige tijd de ringvaart.

Grote foto links is 150 Kb

Links: Tijdens onze voettocht over de weg langs de ringvaart is het gaan regenen

Foto: Fred Triep

We lopen enige tijd langs de ringvaart met uitzichten op de oude hallen van Fokker. Dan buigt het pad van de ringvaart af en lopen we langs veengebieden. Bij de Oosteinderweg gaan we rechtsaf en die volgen we tot de Machineweg. 

Grote foto links is 205 Kb

Links: Het polderhuis naast de Oosteinderweg (bij de Machineweg)

Foto: Fred Triep

We gaan de Machineweg linksaf in en vrij snel daarna een halfverharde weg naar rechts. Dan lopen we enige tijd op een halfverharde weg achter de Oosteinderweg. We komen uit op de Aalsmeerderweg, die we oversteken. We vervolgen onze weg langs de bloemenveiling over een dijk met een fietspad, waarbij een mooie molen passeren.

Grote foto links is 144 Kb en rechts 167 Kb

Links: De molen aan de Zwarteweg in Aalsmeer
Rechts: Nogmaals de molen

Foto's: Fred Triep

Voordat we aan de Westeinderplas aankomen, slaan we rechtaf richting bushalte Begoniastraat. Hier pakken we de bus terug naar Amsterdam.
gelopen afstand: 19,5 km + 0,5 km

zondag 25 mei 2003

We zijn weer in Aalsmeer. We vervolgen de Zwarteweg en we komen dan bij de Westeinderplas uit. We volgen nu de Kudelstaartse weg langs de plas. Een opvallend object langs deze weg is de watertoren.

Grote foto links is 134 Kb en rechts 142 Kb

Links: De watertoren van Aalsmeer aan de Westeinder Plas
Rechts: Uitzicht op de Westeinder Plas

Foto's: Fred Triep

We verlaten de Kudelstaartse weg en volgen een fietspad naast een dijk. Na het passeren van een verkeersweg volgen we nog steeds datzelfde fietspad langs de dijk (Vuurlijn). Je kan ook op de dijk lopen, maar daar is het pad erg ongelijk. Na 1,5 steken we via een stenen dijkovergang naar de andere kant van de dijk. Vrij snel daarna slaan we rechtsaf en dan komen we bij fort de Kwakel uit.

Grote foto links is 196 Kb

Links: Fort De Kwakel

Foto: Fred Triep

We gaan de ophaalbrug over en meteen links voor een andere brug een voetpad in. Dat lopen we uit, waarna we op de asfaltweg uitkomen. Helaas moeten we deze vervelende weg volgen om bij de brug over het Drechtkanaal bij Vrouwenakker uit te komen.

Grote foto links is 126 Kb

Links: Drechtkanaal met de ophaalbrug van Vrouwenakker, teruggekeken vanaf het jaagpad

Foto: Fred Triep

Dan nemen we de doodlopende weg langs het Amstel- Drechtkanaal naar rechts. Dit gaat over in een jaagpad, dat over 3,8 km langs het Drechtkanaal loopt.

De grote foto links zijn respectievelijk.140 en 134 Kb en rechts respectievelijk 133 en 141 Kb

Linksboven, linksonder, rechtsboven en rechtsonder: Uitzichten vanaf het Jaagpad op het Amstel- Drechtkanaal in  volgorde 

Foto's: Fred Triep

Bij de Tolhuissluis steken we naar de overkant van het kanaal over de sluisdeuren, omdat daar café Tolhuis is.

Grote foto links is 158 Kb en rechts 146 Kb

Links: Café Tolhuis
Rechts: De Tolhuissluis

Foto's: Fred Triep

Na een kop koffie vervolgen we het Jaagpad, dat nu rechtsaf buigt langs een zijkanaal naar Bilderdam.

Grote foto links is 146 Kb

Links: Het dorpje Bilderdam

Foto: Fred Triep

In Bilderdam gaan we de brug over en we volgen de route aan de andere kant van het zijkanaal terug. De weg gaat weer over in een fietspad langs het kanaal. Even verder kunnen we weer op de Tolhuissluis uitkijken. Vandaar volgen we het Aarkanaal.

Grote foto links is 155 Kb

Links: Vanaf het begin van het Aarkanaal kijken we uit op een kruising van vaarwegen, met daarachter de Tolhuissluis

Foto: Fred Triep

Nu lopen we over de dijk langs het Aarkanaal.

Grote foto links is 202 Kb

Links: Uitzicht vanaf het graspad op de dijk langs het Aarkanaal

Foto: Fred Triep

Bij de volgende brug steken we het Aarkanaal over, we lopen een stukje richting Nieuwveen. Na enige meters slaan we rechtsaf en we komen op de Hogendijk. Deze dijk loopt langs de ringvaart van een poldertje. De weg is eerst verhard, maar wordt na enige tijd onverhard.

Grote foto links is 182 Kb en rechts 187 Kb

Links: Het verharde deel van de Hogendijk
Rechts: Het onverharde deel van de Hogendijk

Foto's: Fred Triep

We komen in Papenveer uit.

Binnenkort zijn ook de thumbnails van de foto's van 14, 15 en 16 oktober aan te klikken om de grote foto's te zien.

dinsdag 14 oktober 2003

Met de bus uit Alphen aan de Rijn komen we in Zevenhoven aan. Vandaar lopen we over het fietspad langs de Schilkerweg naar Papenveer. Hier pakken we de  route weer op.
We gaan linksaf de Hogendijk op. Deze dijk volgen we tot aan Aarlanderveen.

Grote foto links is 155 Kb

Links: De wandeling gaat gedurende 3 km over een dijk, de Hogendijk. Het eerste deel van die dijk is gras.

Foto: Fred Triep

Bij Aarlanderveen steken we de brug over en we lopen de Dorpstraat in. Op een terrasje bij een cafe nemen we koffie en daarna gaan we de Stationsweg in. We vervolgen onze route over de Kerkvaartsweg. Aan de linkerkant staat een molen (Putmolen).

Grote foto links is 155 Kb

Links: De Putmolen even buiten Aarlanderveen

Foto: Fred Triep

We vervolgen de Kerkvaartweg tot de Achtermiddenweg. Daar slaan we linksaf totdat we de eerste molen van een molengang zien. Dan volgen we een gras pad door de wei langs drie molens, richting Oude Rijn

Grote foto links is 155 Kb

Links: Impressies van de molengang tussen Achtermiddenweg en de Oude Rijn (van de eerste molen tot op weg naar de derde molen)

Foto: Fred Triep

Dan komen we bij de Oude Rijn uit. Voordat we hier verder gaan maak ik nog twee foto's  van de Molengang.

Grote foto links is 182 Kb en rechts 187 Kb

Links: Terugblik op de laatste (derde molen) van de molengang
Rechts: Terugblik vanaf de kade langs de Oude Rijn op de laatste molen van de molengang

Foto's: Fred Triep

We volgen de asfaltweg langs de Oude Rijn in de richting van Zwammerdam. Voor de brug maak ik nog een foto van de Oude Rijn.

Grote foto links is 182 Kb

Links: De Oude Rijn gezien in de richting van Zwammerdam

Foto: Fred Triep

Bij Zwammerdam steken we de Oude Rijn over en dan lopen we door het centrum van het dorpje Zwammerdam.

Grote foto links is 182 Kb

Links: straatbeeld in het centrum van Zwammerdam

Foto: Fred Triep

Die middag lopen we verder via de Tempelpolder naar Reeuwijk

 - De beschrijving is op sommige dagen hierna nog summier, maar dat wordt in de loop der tijd aangevuld met meer tekst en foto´s.

woensdag 15 oktober 2003

We lopen van Reeuwijk naar Haastrecht

donderdag 16 oktober 2003

We lopen van Haastrecht naar Bleskensgraaf in de Alblasserwaard. Daar pakken we de bus naar Sliedrecht en de trein naar Dordrecht, zodat we bij vrienden in Dordrecht kunnen slapen.

vrijdag 17 oktober 2003

De vrienden zetten ons met hun busje af in Bleskensgraaf. Daar pakken we het Pelgrimspad weer op en we vervolgen de route tot Gorkum.

zaterdag 20 december 2003

We lopen van ons overnachtingadres in Gorkum naar de vestingswallen. Daar pakken we de route op en we komen uit bij het veer. Om 9.15 uur steken we de Merwede over en enige tijd later staan we in Woudrichem. Die dag komen we uit in Nederhemert Noord.

zondag 21 december 2003

We lopen van Nederhemert Noord om de Afgedamde Maas heen naar het veer naar Heusden. We steken de Maas over en we lopen dan naar Heusden. Vanaf Heusden lopen we over de Zeedijk naar Drunen.

maandag 22 december 2003

Vanaf Drunen lopen we door de Loonse- en Druunse Duinen en langs de IJzeren Man naar Vught, waar we het tweede deel van het Pelgrimspad aantreffen. We zijn nu klaar met de hele route en we pakken daarom de bus naar Den Bosch.

zondag 11 november 2001 

We hebben overnacht in het noordelijke deel van Den Bosch. We lopen naar het station en daar pikken we de route op op het Stationsplein. We volgen de Stationsweg in de richting van de oude binnenstad. 
We gaan de brug over en we lopen de Visstraat in naar de Markt. Het is nog vroeg en dit plein ziet er verlaten uit.

Grote foto links is 76 Kb, rechts 57 Kb

Links, Uitzicht vanaf de Stationsstraat op het Stationsplein en het station van Den Bosch
Rechts, De markt van Den Bosch

We nemen de Hinthamerstraat en daarna gaan we rechtsaf de Torenstraat in. We lopen onder de Sint Jan langs en over het plein ervoor. 

Grote foto links is 51 Kb

Vanuit een zijstraat neem ik een foto van de Sint Jan met zijn toren

Via de Triniteitsstraat komen we bij de Dieze. Daar volgen we aan de overkant van de Zuidwal de Dieze tot de Vughterbrug. De route loopt daarna over een paar honderd meter achter de huizen van de Vughterweg langs. We lopen langs de Dommel. Ik kijk achter om en ik zie het centrum van Den Bosch liggen.

Grote foto links is 49 Kb

Na de Vughterbrug volgen we een voetpaadje achter de huizen langs de Dommel, met uitzicht op het centrum van Den Bosch

We passeren de spoorlijn en daarna lopen we over de beboste bastionwal van Fort Isabel. Daarna lopen we enige tijd lang een kanaal over een onverhard pad. Na ongeveer 1,5 kilometer verlaten we het kanaal en gaan we linksaf door de bosachtige omgeving van de "Vughtsche Heide". We passeren de voormalige Lunetten.

Grote foto links is 67 Kb, rechts 91 Kb

Links, Het voetpad loopt ongeveer 1,5 km langs het kanaal
Rechts, De restanten van de Lunetten

Dan steken we de spoorbaan Den Bosch Tilburg over en we komen bij de N 65 uit. Bij het exotisch restaurant "De Vier kolommen" kunnen we op zondagmiddag ook alleen koffie drinken. Daarna loopt onze wandeling afwisselend door stukjes bos en door open landschap. Vanaf Esch lopen we door een open landschap op enige afstand van de Essche Stroom. We lopen enige kilometers een zandweg, waarbij we aan de rechterkant op afstand het dorp Haaren zien liggen. Aan het einde gaan we rechtsaf de Balvertse Dijk op en we komen in Haaren uit. Terwijl we bij de bushalte naar de bustijden zoeken, komt de bus aanrijden, die ons via Oisterwijk naar Tilburg brengt.
gelopen afstand: 1 + 20 km

vrijdag 28 december 2001

We zijn met de auto naar Haaren gereden. Daar pakken we de route weer op. Vanuit het dorp lopen we recht op het kasteel Nemerlaar aan.

Grote foto links is 67 Kb, rechts 91 Kb

Links, Kasteel Nemerlaar

We gaan linksaf de weg in en we lopen naar de spoorbaan Boxtel Tilburg, die we oversteken. Dan komen we aan de westkant van de Kampina. Omdat het de afgelopen dagen best vochtig is geweest, nemen we de Valkeniersbaan in plaats van de Balverse Baan (deze route wordt afgeraden tijdens natte perioden). Aan het einde van het heideveld slaan we linksaf en dan pakken we de route aan het einde van de Balvertse Baan weer op. Dan kruisen we de wildstromende Beerze.

Grote foto links is 67 Kb, rechts 91 Kb

Links, De Beerze staat boordevol water en schuimt

We lopen dan aan de oostkant van de Beerze, op enige afstand van de beek.We steken de Logtse Baan over en we lopen nu langs een een open stuk, waar de Beerze vrij spel heeft: hij is behoorlijk buiten zijn oever gelopen.

Grote foto links is 67 Kb, rechts 91 Kb

Links en Rechts, Open land, waar de Beerze buiten haar oevers mag treden

Nu we even door het open landschap lopen, voelen we dat het behoorlijk waait en regent. Even later lopen we weer in de beschutting van de bomen langs de Beerze, eerst aan de linkerkant en enige tijd later aan de rechterkant. We volgend dan een voetspoor langs de beek.

Grote foto links is 72 Kb

Links, Het voetpad volgt de Beerze aan de rechterkant

Tot aan Spoordonk hebben we een mooi pad langs Beerze. In Spoordonk vinden we nog een café, waar we even wat kunnen drinken en wat kunnen bijkomen van de storm. Dan gaan we snel verder, het begint al een beetje te schemeren rond 16.00 uur. We passerebn de A 58 en het Wilhelminakanaal. Als we het laatste deel van de route naar Middelbeers door het bos lopen is het al bijna donker. Gelukkig lopen we over een brede zandweg en de plassen kunnen we nog net zien. Vrij snel vinden we in Middelbeers ons overnachtingsadres, omdat het Pelgrimpad door die straat loopt.
gelopen afstand: 1

zaterdag 29 december 2001

We lopen door het dorp heen en gaan Middelbeers aan de zuidkant uit. Over een zandweg gaan we het bos in en na een kilometer komen we op de Landschotse Heide. We volgen een voetpad op de grens van het bos en de heide en we passeren het Kromven. Dan kruisen we het Grenslandpad, waar ik anderhalf jaar eerder liep. Daarna lopen we door de heide langs het grootste meer op deze heide, het Kreijenhurk.

Grote foto links is 47 Kb

Links, Uitzicht op het Kreijenhurk in de Landschotse Heide

Het pad loopt nu verder langs de zuidkant van het naturrmonument. We verlaten het gebied en dan lopen we over een schouwpad langs een sloot verder naar het zuiden.

Grote foto links is 102 Kb

Links, Over een schouwpad langs een sloot lopen we het open landschap weer in

Nu lopen we enige tijd door een open landschap met wat kleine bosjes. Dan komen we in Vessem aan, waar we een pauze nemen in de Jacobushoeve. We drinken gratis koffie en eten krentenbrood en we bekijken de winkel van afgedankte spullen. In een aparte ruimte zie ik een rietvlechter een stoel aan het repareren.

Grote foto links is 82 Kb, rechts 115 Kb

Links, De Jacobushoeve in Wessem
Rechts, Een man is riet aan het vlechten in een stoel

We lopen aan de oostkant het dorp uit. Over een slingerroute, die afwisselend door open landschap of bos gaat, komen in Knegsel aan. Dan moeten we nog enige tijd het bos door om bij ons overnachtingsadres te komen, dat ten zuidoosten van Knegsel in het bos ligt.
gelopen afstand: 1

zondag 30 december 2002

Vanuit ons overnachtingsadres lopen we door het bos terug naar het pad. De afgelopen nacht heeft het gesneeuwd en alle paden hebben een dun laagje sneeuw. Even voor de A 67 pakken we de route weer op. We volgen de asfaltweg, die ons over de A 67 naar Steensel brengt. Vanuit Steensel krijgen we eerst wat bos, dan een open terrein. We lopen door het dorpje Broekhoven en dan lopen we weer enige tijd door bos. Als we op een bepaald moment linksaf slaan en over een pad omgeven door bomen lopen, realiseer ik mij dat ik hier eerder heb gelopen. We volgen over 2 km ook het Grenslandpad.

Grote foto links is 139 Kb, 

Links, We volgen een licht besneeuwd pad door een open landschap, omgeven door bomen

Na het open gebied lopen we kort door een bosje en dan komen we bij de Dommel uit. Over de camping komen we bij de Volmolen uit, waar ik 2 foto's maak. In het café aan de overkant van de Volmolen warmen we ons op met een kop koffie.

Grote foto links is 89 Kb, rechts 98 Kb

Links, De Dommel even boven de Volmolen
Rechts, De Volmolen in de Dommel

Vanaf de Volmolen scheiden de wegen van het Pelgrimspad en het Grenslandpad zich weer. Wij lopen naar het oosten. Ten zuiden van Waalre lopen we door een open landschap. Dan komen we weer in het bos en we volgen dan het pad naar Valkenswaard. Aan de rand van dit dorp verlaten we het pad en we lopen naar de Markt, waar we de bus pakken voor onze terugreis naar Haaren.
gelopen afstand: 1

- de beschrijving (met foto's) wordt binnenkort verder aangevuld

woensdag 20 februari 2002

We lopen van Valkenswaard naar Heeze

donderdag 21 februari 2002

We lopen van Heeze over de Strabrechtse Heide naar Someren- Heide

vrijdag 22 februari 2002

We lopen van Someren- Heide naar Weert

zaterdag 13 april 2002

We lopen van Weert naar Ittervoort

zondag 14 april 2002

We lopen van Ittervoort door Thorn, langs de maas naar Roosteren. In  Roosteren gaan we van de route af en we lopen naar station Susteren.

zaterdag 15 juni 2002

Vanaf station Susteren gaan we met de bus naar Roosteren. Vandaar lopen we naar Sittard.

zondag 16 juni 2002

Vanaf Sittard lopen we naar station Spaubeek

vrijdagavond 2 augustus 2002

Vanaf station Spaubeek lopen we naar Nuth

Bedreiging van de rust voor wandelaars over het Pelgrimspad en het Pieterpad tussen Spaubeek en Nuth

Amateurvliegveld Thermiek 58 tussen Spaubeek en Nuth wil gaan uitbreiden met een verlengde, geasfalteerde startbaan. Dit bedreigt de rust van wandelaars over het Pelgrimspad en het Pieterpad.

Lees hierover meer en stuur eventueel het standaard bezwaarschrift op deze webpagina in.

zaterdag 3 augustus 2002

Vanaf Nuth lopen we naar Gulpen

zondag 4 augustus 2002

Vanaf Gulpen lopen we naar Cadier en Keer

maandag 5 augustus 2002

Vanaf Cadier en Keer lopen we naar Gronsveld. Daar pakken we de bus naar Maastricht.

zaterdag 7 september 2002

Met de bus gaan we vanaf Maastricht naar Gronsveld. Daar pakken we de route weer op en we eindigen in Visé.

Overnachtingsadressen

Binnenkort zal ik de overnachtingsadressen langs dit pad in een aparte pagina "Overnachtingadressen lang het Pelgrimspad" opslaan. Het bevat adressen uit de gids  en adressen, die wij onderweg krijgen. Mocht je ook een nieuw adres weten, laat het mij dan weten via email.

Literatuur

Pelgrimspad, deel I, door het Groene Hart
Lange-Afstabds-Wandelpad 7-I, Amsterdam- 's Hertogenbosch, 199 km
Wandelplatform-LAW, Amersfoort, 2000
ISBN 90- 71068- 28- 5

Pelgrimspad, deel II, Brabant en Limburg
Lange- Afstands-Wandelpad 7-II, 's Hertogenbosch- Visé, 267 km
Wandelplatform-LAW, Amersfoort, 2000
ISBN 90- 71068- 43- 9 

Overzichtskaart 2006- 2008 Lange Afstandspaden Nederland, 1:500.000
Overzicht wandelmogelijkheden- dagtochten- overnachten onderweg- nuttige adressen- tips
Stichting Wandelplatform- LAW, Amersfoort, 2006
ISBN 90-71068-68-4
http://www.wandelnet.nl/
bestellen: slaw@wandelnet.nl

Wandelarrangementen in Noord- Brabant

Bekijk hieronder de mogelijke  wandel- en  fietsarrangement of hotels in Noord- Brabant en boek eventueel:

 

Links

Op de volgende pagina's staat meer informatie over het Pelgrimspad:


Deze pagina is voor het laatst aangevuld op zondag 6 april 2008.

Voor aanvullingen en wijzigingen, stuur mij een email:

Stuur je reactie ! email: Fred Triep

Terug naar:
  • Overnachtingsadressen lang het Pelgrimspad
Terug naar: